Friendsofmusic.online μουσική

Η γιορτή των ψυχών

Cosmos Greek Documentary

cosmos documentaries

Μία ιστοσελίδα
η οποία περιέχει
ελληνικά
υποτιτλισμένα
ντοκιμαντέρ
που αφορούν
πολλούς τομείς όπως:

ΙΣΤΟΡΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ - ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -
ΓΗ- ΕΓΚΛΗΜΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΖΩΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΗ-
ΜΟΥΣΙΚΗ- ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Επειδή η γνώση στηρίζει ορισμένους ανθρώπους, τους εμπνέει, δίνει νόημα στη ζωή τους και δύναμη για να συνεχίσουν... Καταχωρούμε στο friendsofmusic.online μια ιστοσελίδα-πύλη ποικίλων γνώσεων, και δυνάμεων που αφορούν όλο το φάσμα της ιστορίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και γενικότερα όλης της ζωής στον πλανήτη."

Περισσότερα...


Σαράντος Ι. Καργάκος
(Ιστορικός - Συγγραφέας)

Η προσήλωση στο ατομικό
και η αδιαφορία
για το κοινό συμφέρον
απεργάζεται
την παρακμή των κρατών

«Τις αρετής,
ει μέλεις πόλις είναι,
ουδένα δει ιδιωτεύειν»
(ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ)

Σαράντος Καργάκος

«Από τη στιγμή που θα πει κανείς, προκειμένου για τις υποθέσεις του κράτους, «Tιμ' ενδιαφέρει;», μπορούμε να υπολογίζουμε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για την παρακμή τον κράτους αυτού». Η φράση αυτή του Ζ.Ζ. Ρουσσώ φρονούμε ότι αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για την ανάπτυξη των ιδεών μας σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. Κατά τον Αριστοτέλη, «όταν τό πλήθος πρός τό κοινόν πολιτεύηται συμφέρον, πολιτεία καλείται».
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, για να έχει κάποιος δικαίωμα να φέρει τον τίτλο του πολίτη και να λογίζεται οργανικό μέλος μιας κοινωνίας, πρέπει τα ενδιαφέροντά του να μην στρέφονται αποκλειστικά γύρω από το ατομικό του συμφέρον, αλλά να επεκτείνονται ευρύτερα μέσα στον κύκλο της ολότητας.
Όσοι κατά την αρχαιότητα έδειχναν αδιαφορία για τα κοινά και αποκλειστική μέριμνα τους ήταν η προαγωγή του ατομικού μόνο συμφέροντος ονομάζονταν «ιδιώτες». Ο όρος αυτός προσέλαβε σταδιακά ονειδιστική σημασία και τελικά ξέπεσε στην έννοια του απαίδευτου και του ανόητου, σημασίες που με την ίδια λέξη βρίσκουμε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.
Έκφραση της περιφρόνησης, που αισθάνονταν οι Έλληνες για τους μη ασχολούμενους με τα κοινά, είναι και η περίφημη φράση του Περικλή: «Τόν μηδέν τούτων μετέχοντα ουκ απράγμονα αλλ' αχρειον νομίζομεν» (=Δεν θεωρούμε φιλήσυχο αλλ' άχρηστο αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά).
Είναι, λοιπόν, άχρηστος κ' επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο όποιος αδιαφορεί για την προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος και στερεί από αυτό τη δημιουργική του παρουσία. Καθότι μια οργανωμένη κοινωνία, για να λειτουργεί καλά, πρέπει να στηρίζεται σ' ένα σύνολο αρχών.
Η θεμελιωδέστερη αρχή είναι αυτή που ορίζει την ενεργό πάντων συμμετοχή στα κοινά όχι σαν δικαίωμα αλλά σαν υποχρέωση.
Το κοινωνικό συμφέρον είναι μια συνισταμένη με συνιστώσες τις επιμέρους των πολιτών προσφορές. Αν ο πολίτης δεν μεριμνά για το κοινωνικό σύνολο και αρνείται την προσφορά του, τότε η συνισταμένη της κοινωνικής προόδου εξασθενεί και αποδυναμώνεται.
Η κοινωνία είναι ένας πολυκύτταρος οργανισμός και κάθε μέλος της είναι ένα ειδικευμένο κύτταρο. Άτομα, που ασχολούνται μόνο με τ' ατομικά τους ζητήματα, μοιάζουν με τα υπερτροφικά εκείνα κύτταρα, που διογκώνονται συνεχώς και μεταβάλλονται σε καρκινώματα του οργανισμού.
Ο ατομικισμός είναι καρκίνωμα για το κοινωνικό σύνολο και γι'αυτό, προκειμένου μια πολιτεία να ευδοκιμήσει, πρέπει όλοι οι άξιοι πολίτες της να θεωρούν σαν υπόθεσή τους προσωπική τις υποθέσεις του συνόλου.
Οι αρχαίοι είχαν τόσο πολύ εξαρτήσει τη σωτηρία και την ευδαιμονία των πόλεων από την ενεργό συμμετοχή όλων στα κοινά, ώστε ο Σόλωνας ψήφισε νόμο που όριζε: «άτιμον είναι τόν εν στάσει τόν δήμον μηδετέρας μερίδος γενόμενον», δηλαδή να αφαιρούνται τα πολιτικά δικαιώματα από εκείνον, που σε περίπτωση εμφύλιας διαμάχης δεν συντάσσεται με τη μια ή την άλλη παράταξη.
Αυτό βέβαια το έκανε ο σοφός νομοθέτης, για να υποχρεώσει τους άριστους πολίτες σε στιγμές πολιτικής οξύτητας να συν­ταχθούν σ' ενιαίο μέτωπο για την ανάσχεση των φαύλων. Γιατί, όταν οι άριστοι στο ήθος και στο πνεύμα πολίτες αδιαφορούν για τα κοινά και, λόγω αδιαφορίας ή πικρίας, ιδιωτεύουν, τότε παρέχεται η δυνατότητα στους φαύλους να κυριαρχούν μέσα στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο.
Για το λόγο αυτό είναι συμφέρον όλων μας η εξυγίανση των πολιτικών και κοινωνικών ηθών με την ενεργό συμμετοχή των αρίστων στα κοινά. Οσάκις οι άνθρωποι επιδιώκανε την προαγωγή του ατομικού τους συμφέροντος μεσ' από την προαγωγή του κοινωνικού, οι πολιτείες ακμάζανε.
Αντίθετα η ατομική υπερτροφία τις οδήγησε στο μαρασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρακμή των αρχαίων ελληνικών πόλεων, που άρχισε τον Δ' π.Χ. αιώνα. Αυτή οφείλεται στην αλλαγή της νοοτροπίας και της ψυχολογίας του Έλληνα. Ο Έλληνας του Ε' αιώνα ήταν πολίτης, ενώ ο Έλληνας του Δ' αιώνα ήταν ιδιώτης.
Ακόμη η Σπάρτη, εφόσον ίσχυε σ' αυτή η καθιερωμένη από τη Λυκούργεια νομοθεσία «πενία», που ανάγκαζε τους πολίτες ν΄ ασχολούνται μόνο με τα κοινά, δέσποζε σ' όλες τις ελληνικές πόλεις. Αφότου, όμως, όπως λέει ο Πλούταρχος, εισέδυσε στην πόλη «αργύρου καί χρυσού ζήλος» και οι πολίτες ενδιαφέρονταν μόνο για την ατομική του ισχύ και πλουτισμό, η Σπάρτη έγινε σκιά του παλαιού εαυτού της και τρεφόταν με τις παραδόσεις της. Μολονότι αυτά είναι σ' όλους γνωστά, εντούτοις υπάρχουν πολλοί, που, κρίνοντας λαθεμένα τα πράγματα, υποστηρίζουν ότι το ατομικό συμφέρον δεν ταυτίζεται με το κοινωνικό.
Η κοινωνική πρόοδος, λένε, έχει μηδαμινή ανάκλαση πάνω στην ατομική. Συχνά μάλιστα το κοινωνικό συμφέρον παραβλάπτει το ατομικό. Το σύνολο εξουθενώνει το άτομο και η πολιτεία τον πολίτη. Η άποψη αυτή είναι αστήριχτη, γιατί το ν' αντιπαραθέτει κανείς τον πολίτη προς την πόλη είναι τόσο παράλογο, όσο και το ν' αντιπαραθέτει το αυγό προς την όρνιθα. Άλλοι πάλι, υπηρετώντας έναν ευτελή ευδαιμονισμό, θεωρούν σαν κέντρο του κόσμου τον εαυτό τους. Αδιαφορούν για τα γενικότερα προβλήματα της ζωής και αρνούνται την προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
Βλέπουν με περιφρόνηση την κοινωνική και πολιτική δράση και βαυκαλίζονται με το ν' αυτοαποκαλούνται «απολιτικοί». Λησμονούν όμως ότι ο άνθρωπος, όπως είπε ο Αριστοτέλης, είναι «ζωον πολιτικόν» και συνεπώς, αν χάσουν την ιδιότητα του «πολιτικού», δεν τους απομένει παρά η ιδιότητα του ζώου.
Η βιοθεωρία τους συμπυκνώνεται στο δόγμα «ο κόσμος να χαθεί, αρκεί να σωθώ εγώ». Περιττό να τονιστεί ότι, όταν το όλο χάνεται είναι αδύνατο να μην χαθεί και το μέρος. «Αναιρουμένου του όλου ουκ έσται πους ουδέ χείρες», παρατηρεί ο Αριστοτέλης. Φρονούμε ότι η συνείδηση του ανθρώπου, για να εναρμονίζεται με μια γενικότερη ανθρωπιστική διάθεση, πρέπει ν' αντιδρά στα κελεύσματα του ατομικισμού.
Οι άνθρωποι στο παρελθόν μπορεί να έζησαν σαν νομάδες αλλά ποτέ σαν μονάδες. Είμαστε άνθρωποι, όταν γινόμαστε συνάνθρωποι. Όταν τίποτε από τ' ανθρώπινα δεν θεωρούμε ξένο προς εμάς. Για τους εθελοτυφλούντες, που νομίζουν ότι ο κόσμος τελειώνει στην εξώπορτα του σπιτιού τους, ίσως καλύτερη απάντηση vα μην υπάρχει από τους στίχους του Τζων Ντόουν: "Κάθε ανθρώπου ο θάνατος είναι και δικός σου θάνατος" γι' αυτό μη στέλνεις ποτέ να ρωτήσεις, για ποιον χτυπά η καμπάνα "χτυπάει για σένα". Πηγή: Μαθήματα Εκθέσεων


Ματ σε 2 υφέσεις
"Τρύπιο Φεγγάρι"

Ματ σε 2 υφέσεις

Οι «Ματ σε 2 υφέσεις» με την κυκλοφορία του δίσκου τους "Τρύπιο Φεγγάρι"το 2010 κατέθεσαν τραγούδια τα οποία συνδυάζουν τον ηλεκτρικό με τον ακουστικό ήχο, σε μία παραγωγή φτιαγμένη κυριολεκτικά στο χέρι. Στο δίσκο αυτό η παραγωγή, η ενορχήστρωση, η ηχοληψία και η εκτέλεση ανήκουν αποκλειστικά στο σχήμα ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο του τραγουδιού, σε έναν αμιγώς "συγκροτηματικό" ήχο. Στο τραγούδι «Ποιος εαυτός μου» συμμετέχει ο Χρήστος Θηβαίος ο οποίος κυριολεκτικά απογειώνει το κομμάτι δίνοντας έναν αξέχαστο τόνο ερμηνείας. Οι στίχοι είναι των Μαρίνου Καρβελά, Σταύρου Δάλκου, Γιάννη Μανιάτη και Κώστα Τσιουλάκη. Για πρώτη φορά οι Ματ σε 2 Υφέσεις διασκευάζουν το Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα του Μανώλη Χιώτη, με τη Σπυριδούλα Μπάκα να δίνει έναν τόνο αμερικάνικης τζαζ ευαισθησίας. Η Έλλη Κυριαζίδου με το ακορντεόν της αποδίδει το παιδικό βαλς στο Σώπα. Ενώ στο πηδάλιο της ηχογράφησης είναι ο Άρης Ντεληθέος. Η παραγωγή είναι του Βασίλη Χατζηϊακώβου (ΠΑΡΟΥΣΙΑ). 

Cd "Τρύπιο φεγγάρι"


Αγορά του δίσκου online:

Αφιέρωμα σε Ιταλούς καλλιτέχνες...

Για πες μας εσύ, για το αποτύπωμα που άφησες στη γη... Πες μας για τις ψυχές που δεν είναι ευτυχείς. Που στερήθηκαν δικαιώματα και ευκαιρίες. Που αποκλείστηκαν από το φως και την αγάπη (όχι από επιλογή τους). Πες μας εσύ πως λειτούργησε η ψυχή σου, όταν λίγη δύναμη απέκτησες. Πες μας εσύ. Ότι κάνεις θα σ' ακολουθεί...

Αφιέρωμα σε Ιταλούς καλλιτέχνες
Αφιέρωμα σε Ιταλούς καλλιτέχνες
Αφιέρωμα σε Ιταλούς καλλιτέχνες 
Al Bano - Romina Power
Αφιέρωμα σε Ιταλούς καλλιτέχνες-
Lucio Dalla

Μουσικά videos με καλλιτέχνες επί το έργον, τα οποία με πολύ αγάπη και μεράκι ανέβασαν στο διαδίκτυο (youtube) κάποιοι ακροατές και φίλοι του ελληνικού τραγουδιού... 

Eλληνικά μουσικά videos στο Youtube...
Eλληνικά μουσικά videos στο Youtube...
Eλληνικά μουσικά videos στο Youtube...

Περισσότερα...


Η γιορτή των ψυχών

Οι ψυχές γιορτάζουν, φοράνε τα καλά τους, τα ρούχα της ψυχής. Χορεύουν με ευτυχία και χαρά. Λικνίζονται ζεστές, ανέμελες. Βρίσκουν η μία την άλλη, και κλείνουν το μάτι. Κάνουν νεύμα και λένε: Μπες και εσύ στη γιορτή, στη γιορτή των ψυχών, στη γιορτή της μουσικής, της αγάπης. Η ευτυχία, η χαρά, η αγάπη, είναι ο δικός μας τόπος και τo γιορτάζουμε. Γιατί όσοι δεν προδώσανε το καλό, καλό μπροστά τους έχουν να ζήσουν... 

Περισσότερα...


Βασίλης Μπαμπανιάρης Γέφυρα

Βασίλης Μπαμπανιάρης
(συνθέτης, στιχουργός)

"Σε μια χώρα ανηφόρα που προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι και αξιοπρεπείς, γεμάτοι από συναισθήματα φωτιά που ρέουν μέσα μας σαν καταρράκτης, που δε βρίσκει μια ρωγμή να τη σπάσει και να ξεχυθεί" αναφέρει ο Βασίλης Μπαμπανιάρης και μας παρουσιάζει 8 τραγούδια βγαλμένα κατευθείαν μέσα από το δικό του "κήπο της Γεσθημανής"... 
Ενώ μας προτρέπει "σαν χώμα και νερό" να γίνουμε ένα, κι αν η ψυχή μας έμεινε καιρό μόνη σαν "τρένο που δεν έφυγε ποτέ απ'το σταθμό", να περιμένει "άλλη μια μέρα", ευχόμενος το album του αυτό να μας αγκαλιάσει σα "μάνα" και να χτίσει μια "γέφυρα" στην πιο ζεστή γωνιά της καρδιάς μας.
Η "Γέφυρα" είναι το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ. Ηλεκτρικές κιθάρες μαζί
με μαντολίνα, τζουράς και βιολί, ιρλανδικό μπουζούκι και νταούλι εναλλάσονται δημιουργώντας την προσωπική του μουσική γέφυρα ανάμεσα στα blues και τη folk, τη rock και την παραδοσιακή μουσική. 

Βασίλης Μπαμπανιάρης
cd "Γέφυρα"

Αγορά του δίσκου online...


Στης καρδιάς του τ' ανoιχτά...

Παντελής Θαλασσινός

Άσπρη καμάρα κι η όψη σου λάμπει, σαν τ’ Άι Γιώργη στο φως του καιρού, δίπλα η θάλασσα γυμνό διαμάντι κόβει το σώμα του καλοκαιριού...
"Κυκλαδικό"

Τον ουρανό που σου `λεγα κι αυτόν που σου `χα τάξει, τον είχα μόνο στ’ όνειρο και σε παλιά χαρτιά... Γι’ αυτό και σ’ τον ζωγράφισα μ’ ασήμι και μετάξι, κι έτσι η αγάπη έγινε πουλάκι στη φωτιά.
"Τον ουρανό που σου'ταξα"

Κι ανθίζω σαν τριαντάφυλλο, όταν μιλώ για σένα, φως απαλό του δειλινού, γλυκοπαραμυθένια. 
"Γλυκοπαραμυθένια"

Απ’ την παλιά Αλικαρνασσό, αχ Ελισσάκι Ελισσώ σου στέλνω την καρδιά μου, τα Βενέτικα φλουριά μου.. Κι αν δε με θέλεις μην το πεις, κι είναι πικρά τα ξένα, δίχως τη δική σου έννοια.
"Ελισσώ"

Ήρθε κατά της θάλασσας, τα μέρη μοναχή. Κείνο το διαφανόλευκο φουστάνι της φορούσε. Κρατούσε μεσ’ τα μάτια της δύο σύννεφα βροχή. Κοίταζε τον ορίζοντα και σιγοτραγουδούσε..."Η μάνα μου είναι στο νησί. Η αγάπη μου στην θάλασσα. Η μοίρα μου έμεινε μισή... Απ’ όσο την λογάριαζα"... "Ιστορία"

Παντελής Θαλασσινός, 
επιλογές από τη δισκογραφία του

Περισσότερα...


Η μουσική online
η μουσική online
Δίψα... για όμορφα τραγούδια
Νίκος Πορτοκάλογλου

Νίκος Πορτοκάλογλου

Τριάντα χρόνια διαδρομή και μοιάζουν μόνο μια στιγμή, μια ανάσα, μια γιορτή, κι άντε πάλι απ’ την αρχή, σαν το άγραφο χαρτί... Κι εκεί που ήσουν αρχηγός και τ’ ουρανού ο εκλεκτός, να ’σαι πάλι ναυαγός ένας βασιλιάς γυμνός κι άντε πάλι βάλε μπρος...
"Άντε καρδιά μου"

Δε θέλω άλλο πια να κρύβομαι, να κρύβω, δε θέλω ούτε ένα ψέμα... Έξω στους δρόμους πια να ψάχνομαι, να ψάχνω, δε θέλω άλλον κανένα... Δεν ονειρεύομαι μέρη μακρινά, δεν ονειρεύομαι, δεν ξενιτεύομαι εγώ ξανά… Γιατί τον είδα μέσ’ στα μάτια σου τον κόσμο όλο, τον κόσμο όλο...
"Είδα στα μάτια σου τον κόσμο"

Πού ήσουνα, φως μου,  πού ήσουνα, που ήσουνα τόσα χρόνια. Τη μοναξιά μου αγάπησα, τα άδεια μου σεντόνια.
"Που ήσουνα φως μου"

Είν η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα, είν’ η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είν’ η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα, είν’ η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό...
"Δίψα"

Κι ας μη μου ’χεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα πάντα εδώ θα γυρνώ. Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα ώσπου να ’βρω νερό, γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω, τα καίω δε θα πάω πουθενά. 
"Τα καράβια μου καίω"

Νίκος Πορτοκάλογλου,  
επιλογές, από τη δισκογραφία του

Περισσότερα...


☊ Ξένοι Ιnternet
ραδιοφωνικοί σταθμοί

Περισσότερα...


Αξέχαστες επιτυχίες
POLL ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ...

Poll-Nostradamos ♪♫•*¨*•.¸¸

Περισσότερα


Μάρθα Μεναχέμ,
Μαρία Φωτίου, Σωτήρης Μπαλλάς
και Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου

ΣΕ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΕΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

έλληνες καλλιτέχνες

Ευαίσθητες χορδές που πάλλονται, εικόνες και συναισθήματα που φτιάχνουν το κάδρο μιας ολόκληρης ζωής. Ζωής βαθιά ανθρώπινης, ψυχών που αγαπάνε...
Πόσο πολύ θέλουν κάποιοι αυτό να το ξεχάσουμε. Να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι. Να αναπνέουμε και να ζούμε, αλλά να μην είμαστε άνθρωποι. Να βάλουμε στην άκρη όλα αυτά που μας κάνουν ανθρώπους και να γίνουμε κάτι άλλο... Όμως όλοι από αυτο τον κόσμο είμαστε περαστικοί και να φύγουμε από αυτόν μην όντας άνθρωποι; Τότε γιατί ζήσαμε, τι κάναμε; Εδώ την απάντηση τη δίνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Τακτοποιούν το κάδρο της ζωής όπως πρέπει. Βιωματικά, Ανθρώπινα, Συναισθηματικά, και βγάζουν ψεύτες όλους αυτούς που υποστηρίζουν το αντίθετο. Που κάνουν πολέμους, που καταστρέφουν ψυχές και ζωές, που βλέπουν τη ζωή ως μη ανθρώπινη. Αυτό είναι ένα ψέμμα και όλοι φεύγοντας από αυτό τον κόσμο, θα δούμε την ιστορία της ζωής μας να περνάει μπροστά από τα μάτια μας, βαθιά ανθρώπινη, ευάλωτη και συνταρακτική, όπως τα παρακάτω τραγούδια. 
Αξεπέραστες ερμηνείες από τους καλλιτέχνες Μαρία Φωτίου, Μάρθα Μεναχέμ, Σωτήρη Μπαλλά και Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου, που πλουτίζουν το κάδρο της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης και το δείχνουν όπως ακριβώς είναι...

Μάρθα Μεναχεμ, επιλογές
από τη δισκογραφία της
Μαρία Φωτίου, επιλογές
από τη δισκογραφία της
Σωτήρης Μπαλλάς, επιλογές 
από τη δισκογραφία του
Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου, 
επιλογές από τη δισκογραφία της

Περισσότερα...


Μουσική σκηνή
 Ίλιον Plus
Λιζέτα Καλημέρη,
Ορφέας Περίδης
Δυο μαγευτικοί καλλιτέχνες

Δυο καλλιτέχνες που είναι μαγευτικά τοπία, γιατί είναι αληθινά μαγευτικές ψυχές, αφού στέκονται απέναντι στα τραγούδια τους, ούτε λιγότεροι, ούτε περισσότεροι, γιατί είναι αυτοί οι ίδιοι τα τραγούδια... Που γίνονται μια καθάρια πηγή που μπορείς να ξεπλύνεις την ψυχή σου και να πεις τώρα πραγματικά βλέπω τον κόσμο όπως αξίζει και όπως θα έπρεπε να είναι... Κι όμως ναι, εκεί που άλλοι γκρεμίζουν και καταστρέφουν κάποιοι βάζουν πλάτη με προσωπικό αγώνα και θυσίες και πάνε τον κόσμο μας μπροστά. Πόσα μπράβο τελικά και πόσα καλά οφείλει ο κόσμος σε αυτούς τους ανθρώπους, που φυλάνε γι' αυτόν, το πιο τρυφερό, κι όμως συνάμα αληθινό, κομμάτι της ψυχής τους και της μουσικής τους; Τόσο αξιόλογοι είναι πραγματικά ο Ορφέας Περίδης και η Λιζέτα Καλημέρη, φωτοαφιέρωμα των οποίων παραθέτουμε, από μια κοινή εμφάνιση τους στη μουσική σκηνή Ίλιον Plus. 

Λιζέτα Καλημέρη, επιλογές 
από τη δισκογραφία της
Ορφέας Περίδης, επιλογές 
από τη δισκογραφία του

Περισσότερα...


Αφιέρωμα - Δημιουργοί
Αυτό που αξίζει
δίνουν αυτοί που αξίζουν...

δισκογραφίες

Παρασκευάς Καρασούλος
 (στιχουργός)
Αντώνης Απέργης
 (συνθέτης, στιχουργός)

Σε μια εποχή που όλος ο κόσμος θέλει να γράψει ιστορία, όχι όμως για το καλό της ανθρωπότητας αλλά για την αποθέωση του δικού του εαυτού, έχει απ' ότι φαίνεται μεγάλη σημασία η καρέκλα... Έτσι για να μπορείς να κουνάς χαιρέκακα το δάχτυλο στους άλλους. Κάποιους όμως δεν τους δελέασε αυτός ο δρόμος. Παρότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον κερδίσουν και να πάρουν ένα θρόνο από τους πολλούς αυτούς θρόνους. Τι σημαίνει λοιπόν να δίνεις στον άλλον τον καλύτερο σου εαυτό; Αγάπη, Θυσία, Ανάσταση. Να θυσιάζεις ένα κομμάτι σου στην τέχνη και να ανασταίνεις στον άλλο αυτό το κομμάτι της ζωής που του αξίζει. Να του δείχνεις το δρόμο της αλήθειας, της αλήθειας που σώζει, να του θυμίζεις το νόημα της αγάπης, της αγάπης που ανασταίνει από τον ψυχικό θάνατο, από το σκοτάδι και από τη λήθη. Δεν έχει σημασία λοιπόν το ότι ο κόσμος μας παραπαίει ανάμεσα σε πολλά κακά που λεηλατούν την ανθρώπινη ψυχή και το βαθύτερο εσωτερικό μας κόσμο... Σημασία έχει ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη διαφορά και τον κόσμο μας καλύτερο. Παραθέτουμε δύο δημιουργούς από τον χώρο της ελληνικής μουσικής που ενσαρκώνουν ακριβώς αυτόν το ρόλο και κάνουν σύμφωνα πάντα με το έργο τους τον κόσμο μας καλύτερο. Κάτι που αντιπροσωπεύει φυσικά όλους τους καλλιτέχνες που έχουν συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα friendsofmusic.online.

Παρασκευάς Καρασούλος, 
επιλογές από τη δισκογραφία του
Αντώνης Απέργης, επιλογές 
από τη δισκογραφία του

Περισσότερα...


Καλλιτέχνες
με αγάπη και νόημα

καλλιτέχνες

Kαίτη Κουλλιά (ερμηνεύτρια)
Λουδοβίκος των Ανωγείων
(συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής)

Φωνές και αισθητικές οικείες. Που σε ταξιδεύουν σε τόπους γεμάτους μνήμες και σε ανθρώπους που σίγουρα έχεις γνωρίσει και αγαπήσει. Ακούγοντας τις είναι σαν βρίσκεσαι κάτω από ένα δέντρο και να αφουγκράζεσαι, ή σαν να περπατάς και να ρεμβάζεις. Ο κόσμος γίνεται πάλι μελωδικός. Δεν είναι ψυχρός, δεν είναι ξένος, δεν είναι γυμνός. Να τι σημαίνει καλλιτέχνης λοιπόν. Να ντύνει με χρώμα και με ουσία την ζωή σου. Να σου λέει ιστορίες με νόημα. Και όχι απλά να παίζει μια μουσική. Δύο νέοι καλλιτέχνες προστέθηκαν στην ιστοσελίδα www.friendsofmusic.online που το έργο τους αντανακλά ακριβώς αυτό. Όπως φυσικά και όλες οι μουσικές επιλογές που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. 

Καίτη Κουλλιά, επιλογές 
από τη δισκογραφία της
Λουδοβίκος των Ανωγείων, 
επιλογές από τη δισκογραφία του

Περισσότερα...

Αξιόλογες κυκλοφορίες

Κατερίνα Παπαδοπούλου
"Νότιο Τόξο στην Κάρπαθο" 

Κατερίνα Παπαδοπούλου

Περισσότερα

Χρύσα Κωττάκη
Δημήτρης Λέντζος
"Silver Alert" 

Χρύσα Κωττάκη Silver Alert

Περισσότερα

Σωτήρης Μπαλλάς
"Η άλλη όχθη" 

Σωτήρης Μπαλλάς

Περισσότερα

Ογδόντα4
Ιωσήφ Πρίντεζης
"Βίοι παράλληλοι-
Κήποι κρεμαστοί"

Βίοι παράλληλοι


Περισσότερα

Γιώργος Ανδρέου
"Ζωή μου μην αργείς"

Γιώργος Ανδρέου


Περισσότερα

Δημήτρης Ζερβουδάκης
"Στα χαμηλά
και στα ψηλά"

Δημήτρης Ζερβουδάκης


Περισσότερα

Περαστικοί
"Ονείρου γέννα"

Βασιλική Καρακώστα


Περισσότερα

Βασιλική Καρακώστα
"Τα επικίνδυνα"
Κώστας Μπουντούνης
Λύδια Μπουντούνη

Βασιλική Καρακώστα


Περισσότερα

Νίκος Ζούδιαρης
"Poster" 
Συμμετέχει
η Ελευθερία Αρβανιτάκη

Μάρθα Μεναχέμ


Περισσότερα

Μάρθα Μεναχέμ
Μαρίνος Καρβελάς
"Τόπος Άγραφος" 

Μάρθα Μεναχέμ


Περισσότερα

Χρίστος Τσιαμούλης
"Δωδεκάορτο"

Χρίστος Τσιαμούλης


Περισσότερα

Μαρία Φωτίου
"Αχ καρδιά μου μπορείς"
Μουσική
Γ. Δεσποτίδης

Μαρία Φωτίου


Περισσότερα

Άρμος
"Αμόνι και Νερό"

Άρμος Αμόνι και Νερό


Περισσότερα

Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Θέμης Καραμουρατίδης
"Μέχρι το τέλος"
Ερμηνεύει
η Νατάσσα Μποφίλιου

Νατάσσα Μποφίλιου


Περισσότερα

Νίκος Παπακώστας
"Μυστικός Εσπερινός"
Ερμηνεύει
η Μαρία Σουλτάτου

Νίκος Παπακώστας


Περισσότερα

Άννα Σωτηριάδη
"Παράλια Πόλη"
(στίχοι, μουσική, ερμηνεία)

Άννα Σωτηριάδη


Περισσότερα

Σωκράτης Σινόπουλος
Κατερίνα Παπαδοπούλου
"Σαν χελιδόνι"

Κατερίνα Παπαδοπούλου


Περισσότερα

Νότης Μαυρουδής
"Carte Postale"

Νότης Μαυρουδής


Περισσότερα

Μάρθα Μεναχέμ
"Αλληλουχία" 

Μάρθα Μεναχέμ


Περισσότερα

Μίκης Θεοδωράκης
Μαρία Φαραντούρη
"Οδύσσεια"

Μίκης Θεοδωράκης


Περισσότερα

Γιώργος Καζαντζής
"Faux Bijoux"

Γιώργος Καζαντζής


Περισσότερα

Γιάννης Γερογιάννης
"Παραμύθι για πουλιά"

Γιάννης Γερογιάννης


Περισσότερα

Γιώργος Παπαδόπουλος
"Dreampaths
Ονειρόδρομοι"

Ονειρόδρομοι


Περισσότερα

Πέτρος Δουρδουμπάκης
"10 Γυναικείες φωνές"

Πέτρος Δουρδουμπάκης

Mετά από μιά επτάχρονη δισκογραφική απουσία ο Πέτρος Δουρδουμπάκης κυκλοφόρησε το 2010 το δίσκο 10 ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΩΝΕΣ, πετώντας ένα βότσαλο στα λιμνάζοντα ύδατα της νεοελληνικής δισκογραφικής παραγωγής, αναταράσσοντας τα δυναμικά. Στο δισκογραφικό του αυτό έργο περιλαμβάνονται ακόμη και μερικές επαναπροσεγγίσεις παλαιοτέρων τραγουδιών του Πέτρου Δουρδουμπάκη, όπως και μια παράτολμη διασκευή των Δημ. Ίσσαρη και Βασ. Κουμεντάκου στο "Τυφλές ελπίδες", γνωστού τραγουδιού σε όλους, το οποίο ελπίζει να αγαπήθει όσο και η πρώτη αυθεντική του εκτέλεση.

10 γυναικείες φωνές


Τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύονται από εξαιρετικές νέες αλλά και παλαιότερες φωνές γνωστές και μη εξαιρεταίες όπως η Μελίνα Κανά, Χριστίνα Μαραγκόζη, Ελένη Πέτα, Ειρήνη Χαρίδου, Ειρήνη Νικολάου, Ειρήνη Τουμπάκη, Ειρήνη Σγουρίδου, Αγορίτσα Ποζίου, Δήμητρα Σταθοπούλου. Τέλος ειδική μνεία γίνεται στην Μαρίκα Μιλτιάδη - Δουρδουμπάκη (μητέρα του Πέτρου Δουρδουμπάκη, που τόσο άδικα έφυγε από κοντά του), και συμμετέχει σ' αυτό το δίσκο με τους στίχους της σε δυό τραγούδια (Δάκρυα και Φθινόπωρο) αλλά και ερμηνευτικά μαζί με τον Π.Δουρδουμπάκη, στο "Φθινόπωρο". 

Cd "10 γυναικείες φωνές"

Οι εξαιρετικοί μουσικοί: Αντώνης Απέργης, Κυριάκος Γκουβέντας, Κυριάκος Ταπάκης Γιώργος Βασιλάκης, Μάκης Μπουκάλης, Σπύρος Χατζηνικολάου, Αλέξης και Μανώλης Πάππος, Δημήτρης Λάππας και ο Παντελής Στόικος που συμμετέχουν στο δίσκο προσθέτουν τις προσωπικές τους πινελιές, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά και μοναδικά στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα αυτής της νέας Δισκογραφικής εργασίας του Πέτρου Δουρδουμπάκη. 

Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


Λουδοβίκος των Ανωγείων
"Το τελευταίο τραγούδι"

Λουδοβίκος των Ανωγείων

Στα 1985 ο Μάνος Χατζιδάκις ανακαλύπτει τον Λουδοβίκο, έναν μελαγχολικό τροβαδούρο από τ' Ανώγεια της Κρήτης. Τα τραγούδια που παίζει με το μαντολίνο του είναι τραγούδια θρήνου μιας και το μοιρολόι, στο κατεστραμμένο από τους Γερμανούς χωριό του, ήταν καθημερινός ήχος. Τότε, κυκλοφορεί από τον Σείριο το πρώτο άλμπουμ του Λουδοβίκου που περιλαμβάνει μοιρολόγια, τραγουδισμένα μόνο με τη συνοδεία του μαντολίνου του. 

Cd "Το τελευταίο τραγούδι"

Μετά από 24 χρόνια, ο Λουδοβίκος επανήλθε μ' ένα διαφορετικό βλέμμα πάνω στο αρχαίο υλικό, με άλλα μοιρολόγια και με μια μουσική εξαιρετικά από την Ομαδική Απόδραση. Είναι ένα έργο που ο Λουδοβίκος σπάνια παρουσίαζε και που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια παραστάσεών του στο Gazarte.

Τα τραγούδια αυτά είναι η χαμηλότονη κραυγή της ψυχής όταν το βουρκωμένο βλέμμα ανασηκώνεται και το πρόσωπο της αγάπης δεν είναι εκεί. Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων σημειώνει: Η γυναίκα στα βουνά της Κρήτης δεν τραγουδά. Είναι εκείνη στην οποία απευθύνει το τραγούδι του ο άντρας. Η γυναίκα απαντά με το δικό της τραγούδι που είναι το μοιρολόγι, μόνο μια φορά, όταν εκείνος δε θα μπορεί πια να την ακούσει. Σιδερένιοι άντρες μπρος στον γυναικείο θρήνο καταρρέουν. Το μοιρολόγι αποδέχεται το θάνατο σαν στοιχείο ζωής. Το «Τελευταίο τραγούδι» είναι γι' αυτόν που φεύγει οριστικά.

1992 στα Ανώγεια: Ο Διονύσης Φρυσαλης, μοναχοπαίδι, χάθηκε σε δυστύχημα.  Η μάνα του μες  στο παραλήρημά  της είπε: Δε θέλω κόλλυβα, ούτε κεριά στο σπίτι. Λευκές λαμπάδες στολισμένες δυο. Έχουμε γάμο. Ο γάμος έχει δάκρυα. Δε θέλω μοιρολόγια και φωνές. Ήρεμα να το πάμε πέρα. Μη χάσω το μυαλό μου. Του γιου μου τον καημό να ζήσω. Έχουμε γάμο. Κρασί, τσιγάρα να κεράσετε. Όμως το φως που μου 'φεγγε έσβησε. Φίλοι του Διονύση να μη με ξεχάσετε.
Ο πατέρας του Λάμαχος είπε: Πως εγυρίσαν οι χαρές σε πίκρες μιαν ημέρα και  τα καλά σκορπίσανε σα σκόνη στον αέρα.
Το εικαστικό  του εξωφύλλου είναι του Γιώργου Κόρδη και σχεδιάστηκε ειδικά γι' αυτή την έκδοση.

Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...