Friendsofmusic online

Η γιορτή των ψυχών

 

Cosmos Greek Documentary

cosmos documentaries

Μία ιστοσελίδα
η οποία περιέχει
ελληνικά
υποτιτλισμένα
ντοκιμαντέρ
που αφορούν
πολλούς τομείς όπως:

ΙΣΤΟΡΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ - ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -
ΓΗ- ΕΓΚΛΗΜΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΖΩΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΗ-
ΜΟΥΣΙΚΗ- ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Επειδή η γνώση στηρίζει ορισμένους ανθρώπους, τους εμπνέει, δίνει νόημα στη ζωή τους και δύναμη για να συνεχίσουν... Καταχωρούμε στο friendsofmusic.gr μια ιστοσελίδα-πύλη ποικίλων γνώσεων, και δυνάμεων που αφορούν όλο το φάσμα της ιστορίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και γενικότερα όλης της ζωής στον πλανήτη."

Περισσότερα...


Σαράντος Ι. Καργάκος
(Ιστορικός - Συγγραφέας)

Η προσήλωση στο ατομικό
και η αδιαφορία
για το κοινό συμφέρον
απεργάζεται
την παρακμή των κρατών

«Τις αρετής,
ει μέλεις πόλις είναι,
ουδένα δει ιδιωτεύειν»
(ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ)

Σαράντος Καργάκος

«Από τη στιγμή που θα πει κανείς, προκειμένου για τις υποθέσεις του κράτους, «Tιμ' ενδιαφέρει;», μπορούμε να υπολογίζουμε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για την παρακμή τον κράτους αυτού». Η φράση αυτή του Ζ.Ζ. Ρουσσώ φρονούμε ότι αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για την ανάπτυξη των ιδεών μας σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. Κατά τον Αριστοτέλη, «όταν τό πλήθος πρός τό κοινόν πολιτεύηται συμφέρον, πολιτεία καλείται».
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, για να έχει κάποιος δικαίωμα να φέρει τον τίτλο του πολίτη και να λογίζεται οργανικό μέλος μιας κοινωνίας, πρέπει τα ενδιαφέροντά του να μην στρέφονται αποκλειστικά γύρω από το ατομικό του συμφέρον, αλλά να επεκτείνονται ευρύτερα μέσα στον κύκλο της ολότητας.
Όσοι κατά την αρχαιότητα έδειχναν αδιαφορία για τα κοινά και αποκλειστική μέριμνα τους ήταν η προαγωγή του ατομικού μόνο συμφέροντος ονομάζονταν «ιδιώτες». Ο όρος αυτός προσέλαβε σταδιακά ονειδιστική σημασία και τελικά ξέπεσε στην έννοια του απαίδευτου και του ανόητου, σημασίες που με την ίδια λέξη βρίσκουμε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.
Έκφραση της περιφρόνησης, που αισθάνονταν οι Έλληνες για τους μη ασχολούμενους με τα κοινά, είναι και η περίφημη φράση του Περικλή: «Τόν μηδέν τούτων μετέχοντα ουκ απράγμονα αλλ' αχρειον νομίζομεν» (=Δεν θεωρούμε φιλήσυχο αλλ' άχρηστο αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά).
Είναι, λοιπόν, άχρηστος κ' επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο όποιος αδιαφορεί για την προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος και στερεί από αυτό τη δημιουργική του παρουσία. Καθότι μια οργανωμένη κοινωνία, για να λειτουργεί καλά, πρέπει να στηρίζεται σ' ένα σύνολο αρχών.
Η θεμελιωδέστερη αρχή είναι αυτή που ορίζει την ενεργό πάντων συμμετοχή στα κοινά όχι σαν δικαίωμα αλλά σαν υποχρέωση.
Το κοινωνικό συμφέρον είναι μια συνισταμένη με συνιστώσες τις επιμέρους των πολιτών προσφορές. Αν ο πολίτης δεν μεριμνά για το κοινωνικό σύνολο και αρνείται την προσφορά του, τότε η συνισταμένη της κοινωνικής προόδου εξασθενεί και αποδυναμώνεται.
Η κοινωνία είναι ένας πολυκύτταρος οργανισμός και κάθε μέλος της είναι ένα ειδικευμένο κύτταρο. Άτομα, που ασχολούνται μόνο με τ' ατομικά τους ζητήματα, μοιάζουν με τα υπερτροφικά εκείνα κύτταρα, που διογκώνονται συνεχώς και μεταβάλλονται σε καρκινώματα του οργανισμού.
Ο ατομικισμός είναι καρκίνωμα για το κοινωνικό σύνολο και γι'αυτό, προκειμένου μια πολιτεία να ευδοκιμήσει, πρέπει όλοι οι άξιοι πολίτες της να θεωρούν σαν υπόθεσή τους προσωπική τις υποθέσεις του συνόλου.
Οι αρχαίοι είχαν τόσο πολύ εξαρτήσει τη σωτηρία και την ευδαιμονία των πόλεων από την ενεργό συμμετοχή όλων στα κοινά, ώστε ο Σόλωνας ψήφισε νόμο που όριζε: «άτιμον είναι τόν εν στάσει τόν δήμον μηδετέρας μερίδος γενόμενον», δηλαδή να αφαιρούνται τα πολιτικά δικαιώματα από εκείνον, που σε περίπτωση εμφύλιας διαμάχης δεν συντάσσεται με τη μια ή την άλλη παράταξη.
Αυτό βέβαια το έκανε ο σοφός νομοθέτης, για να υποχρεώσει τους άριστους πολίτες σε στιγμές πολιτικής οξύτητας να συν­ταχθούν σ' ενιαίο μέτωπο για την ανάσχεση των φαύλων. Γιατί, όταν οι άριστοι στο ήθος και στο πνεύμα πολίτες αδιαφορούν για τα κοινά και, λόγω αδιαφορίας ή πικρίας, ιδιωτεύουν, τότε παρέχεται η δυνατότητα στους φαύλους να κυριαρχούν μέσα στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο.
Για το λόγο αυτό είναι συμφέρον όλων μας η εξυγίανση των πολιτικών και κοινωνικών ηθών με την ενεργό συμμετοχή των αρίστων στα κοινά. Οσάκις οι άνθρωποι επιδιώκανε την προαγωγή του ατομικού τους συμφέροντος μεσ' από την προαγωγή του κοινωνικού, οι πολιτείες ακμάζανε.
Αντίθετα η ατομική υπερτροφία τις οδήγησε στο μαρασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρακμή των αρχαίων ελληνικών πόλεων, που άρχισε τον Δ' π.Χ. αιώνα. Αυτή οφείλεται στην αλλαγή της νοοτροπίας και της ψυχολογίας του Έλληνα. Ο Έλληνας του Ε' αιώνα ήταν πολίτης, ενώ ο Έλληνας του Δ' αιώνα ήταν ιδιώτης.
Ακόμη η Σπάρτη, εφόσον ίσχυε σ' αυτή η καθιερωμένη από τη Λυκούργεια νομοθεσία «πενία», που ανάγκαζε τους πολίτες ν΄ ασχολούνται μόνο με τα κοινά, δέσποζε σ' όλες τις ελληνικές πόλεις. Αφότου, όμως, όπως λέει ο Πλούταρχος, εισέδυσε στην πόλη «αργύρου καί χρυσού ζήλος» και οι πολίτες ενδιαφέρονταν μόνο για την ατομική του ισχύ και πλουτισμό, η Σπάρτη έγινε σκιά του παλαιού εαυτού της και τρεφόταν με τις παραδόσεις της. Μολονότι αυτά είναι σ' όλους γνωστά, εντούτοις υπάρχουν πολλοί, που, κρίνοντας λαθεμένα τα πράγματα, υποστηρίζουν ότι το ατομικό συμφέρον δεν ταυτίζεται με το κοινωνικό.
Η κοινωνική πρόοδος, λένε, έχει μηδαμινή ανάκλαση πάνω στην ατομική. Συχνά μάλιστα το κοινωνικό συμφέρον παραβλάπτει το ατομικό. Το σύνολο εξουθενώνει το άτομο και η πολιτεία τον πολίτη. Η άποψη αυτή είναι αστήριχτη, γιατί το ν' αντιπαραθέτει κανείς τον πολίτη προς την πόλη είναι τόσο παράλογο, όσο και το ν' αντιπαραθέτει το αυγό προς την όρνιθα. Άλλοι πάλι, υπηρετώντας έναν ευτελή ευδαιμονισμό, θεωρούν σαν κέντρο του κόσμου τον εαυτό τους. Αδιαφορούν για τα γενικότερα προβλήματα της ζωής και αρνούνται την προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
Βλέπουν με περιφρόνηση την κοινωνική και πολιτική δράση και βαυκαλίζονται με το ν' αυτοαποκαλούνται «απολιτικοί». Λησμονούν όμως ότι ο άνθρωπος, όπως είπε ο Αριστοτέλης, είναι «ζωον πολιτικόν» και συνεπώς, αν χάσουν την ιδιότητα του «πολιτικού», δεν τους απομένει παρά η ιδιότητα του ζώου.
Η βιοθεωρία τους συμπυκνώνεται στο δόγμα «ο κόσμος να χαθεί, αρκεί να σωθώ εγώ». Περιττό να τονιστεί ότι, όταν το όλο χάνεται είναι αδύνατο να μην χαθεί και το μέρος. «Αναιρουμένου του όλου ουκ έσται πους ουδέ χείρες», παρατηρεί ο Αριστοτέλης. Φρονούμε ότι η συνείδηση του ανθρώπου, για να εναρμονίζεται με μια γενικότερη ανθρωπιστική διάθεση, πρέπει ν' αντιδρά στα κελεύσματα του ατομικισμού.
Οι άνθρωποι στο παρελθόν μπορεί να έζησαν σαν νομάδες αλλά ποτέ σαν μονάδες. Είμαστε άνθρωποι, όταν γινόμαστε συνάνθρωποι. Όταν τίποτε από τ' ανθρώπινα δεν θεωρούμε ξένο προς εμάς. Για τους εθελοτυφλούντες, που νομίζουν ότι ο κόσμος τελειώνει στην εξώπορτα του σπιτιού τους, ίσως καλύτερη απάντηση vα μην υπάρχει από τους στίχους του Τζων Ντόουν: "Κάθε ανθρώπου ο θάνατος είναι και δικός σου θάνατος" γι' αυτό μη στέλνεις ποτέ να ρωτήσεις, για ποιον χτυπά η καμπάνα "χτυπάει για σένα". Πηγή: Μαθήματα Εκθέσεων


Ματ σε 2 υφέσεις
"Τρύπιο Φεγγάρι"

Ματ σε 2 υφέσεις

Οι «Ματ σε 2 υφέσεις» με την κυκλοφορία του δίσκου τους "Τρύπιο Φεγγάρι"το 2010 κατέθεσαν τραγούδια τα οποία συνδυάζουν τον ηλεκτρικό με τον ακουστικό ήχο, σε μία παραγωγή φτιαγμένη κυριολεκτικά στο χέρι. Στο δίσκο αυτό η παραγωγή, η ενορχήστρωση, η ηχοληψία και η εκτέλεση ανήκουν αποκλειστικά στο σχήμα ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο του τραγουδιού, σε έναν αμιγώς "συγκροτηματικό" ήχο. Στο τραγούδι «Ποιος εαυτός μου» συμμετέχει ο Χρήστος Θηβαίος ο οποίος κυριολεκτικά απογειώνει το κομμάτι δίνοντας έναν αξέχαστο τόνο ερμηνείας. Οι στίχοι είναι των Μαρίνου Καρβελά, Σταύρου Δάλκου, Γιάννη Μανιάτη και Κώστα Τσιουλάκη. Για πρώτη φορά οι Ματ σε 2 Υφέσεις διασκευάζουν το Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα του Μανώλη Χιώτη, με τη Σπυριδούλα Μπάκα να δίνει έναν τόνο αμερικάνικης τζαζ ευαισθησίας. Η Έλλη Κυριαζίδου με το ακορντεόν της αποδίδει το παιδικό βαλς στο Σώπα. Ενώ στο πηδάλιο της ηχογράφησης είναι ο Άρης Ντεληθέος. Η παραγωγή είναι του Βασίλη Χατζηϊακώβου (ΠΑΡΟΥΣΙΑ). 

Ματ σε 2 Υφέσεις
 "Τι είναι η αγάπη"

You tube video

Ματ σε 2 Υφέσεις 
"Μια χαραμάδα"

You tube video

Ματ σε 2 Υφέσεις 
"Μαζί πετάμε"

You tube video

Ματ σε 2 Υφέσεις 
"Πάντα θα σε στεναχωρώ"

You tube video


Αγορά του δίσκου online:


Πηγή Λυκούδη

"Μου χρωστάς
μία αγάπη ουρανέ"

Στίχοι: Γιάννης Π. Ιωαννίδης

Πηγή Λυκούδη

Κυκλοφορεί από τον Καθρέφτη μια φιλόδοξη παραγωγή με περιεχόμενο τραγούδια της Πηγής Λυκούδη σε στίχους Γιάννη Π. Ιωαννίδη και μοναδικές ερμηνείες από την Αγνή, τον Αλέξανδρο Χατζή και τον Ηρακλή Ζάκκα, δεύτερη φωνή από την Αμέρισσα και τιμητική φιλική συμμετοχή από τον Μανώλη Μητσιά.

Πένυ Ξενάκη
"Μου χρωστάς μια αγάπη ουρανέ"

You tube video

Η συνεργασία της μουσικού συνθέτριας με τον ποιητή μέσα από μια αμφίδρομη επικοινωνία και επηρεασμό είχε σαν αποτέλεσμα έναν δίσκο που γεννήθηκε από τις πραγματικές ανάγκες των δημιουργών του. Η Πηγή Λυκούδη με τα τραγούδια του CD ακολουθώντας την πορεία των μεγάλων κλασσικών συνθετών και τραγουδοποιών του 60 και του 70 που μελοποίησαν σπουδαίους ποιητές και στιχουργούς μέσα από κλασσικές πλέον φόρμες μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει δημιουργική συνέχεια σ' αυτή την μεγάλη παράδοση σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Με εφόδιο τις μουσικές της σπουδές και το ταλέντο της η Πηγή Λυκούδη καταφέρνει μια επιτυχημένη συνύπαρξη των δυτικών και ανατολικών μουσικών στοιχείων. 

Στίχοι: Γιάννης Π. Ιωαννίδης

Αγνή "Ξενύχτησα
μαζί με το φεγγάρι"

You tube video

Ο στίχος του Γιάννη Ιωαννίδη προσδιορίζει τον μουσικό δρόμο που αποζητά και η μουσική, με ευελιξία και ευαισθησία που χρειάζεται, τον ντύνει σεβόμενη τα χαρακτηριστικά του. Οι μελωδίες των τραγουδιών ξεκάθαρες και λιτές, με ενορχηστρώσεις που σέβονται τη μελωδική γραμμή έχουν αποτέλεσμα και τα δύο μαζί (στίχος και μελωδία) να δίνουν μιά γνώριμη αίσθηση και να δημιουργούν την ανάγκη να τα σιγοτραγουδήσεις. 

Μανώλης Μητσιάς
"Στη γειτονιά του φεγγαριού"

You tube video

Ο Μανώλης Μητσιάς διαλέξε ένα τραγούδι που του έδωσε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει για μία ακόμη φορά την τεράστια εμπειρία του χαρίζοντάς μας μία ξεχωριστή ερμηνεία. Η Αγνή παρουσιάζει το νέο της πρόσωπο. Με την απόλυτα ερωτική φωνή της υπογραμμίζει τη λυρικότητα των τραγουδιών πλουτίζοντας τα ερμηνευτικά χαρακτηριστικά του δίσκου και ο Ηρακλής Ζάκκας βουτηγμένος στη μουσική εμπειρία, δίνει τον καλλίτερο του εαυτό. Ενδιαφέρουσα τέλος είναι η ανατροπή του ύφους από το couple στο refrain, όχι μόνο μελωδικά αλλά και ρυθμικά, στο τραγούδι «Παίξτε τσιγγάνικα βιολιά» που ερμηνεύει χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Χατζής.

Αγορά του δίσκου online:


Περί μπαζών και λοιπών απορριμμάτων

«Περί μπάζων και λοιπών απορριμμάτων»
Mια παραγωγή
του Δημήτρη Ζερβουδάκη

«Περί μπάζων και λοιπών απορριμμάτων» είναι ο ανατρεπτικός τίτλος της δισκογραφικής δουλειάς που ήρθε «εκτός των τειχών», από τη Λάρισα το 2008, και διεκδίκησε την θέση της στα μουσικά πράγματα. Με στίχο οξύ των Κώστα Ντόλκου και Λάμπρου Καραγεώργου, με μουσικές αρχέγονες του Θωμά Μπέκου και τη φροντίδα παραγωγής του θεσσαλονικιού τραγουδοποιού Δημήτρη Ζερβουδάκη, εκπλήσσει από το πρώτο κιόλας τραγούδι. Η έκπληξη μεγαλώνει από την εμπνευσμένη ενορχήστρωση του τότε 17χρονου Ευριπίδη Μπέκου, πρωτότοκου γιού του Θωμά, που ξεδιπλώνοντας το πολύπλευρο ταλέντο του, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα μεστότητας και αρτιότητας. Η συγκλονιστική ερμηνεία στο «Παράπονο του Ιούδα» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, η αισθαντική διαμαρτυρία του Γιάννη Ζουγανέλη στο «Τότε κι εγώ» και η ολοκληρωμένη, για άλλη μια φορά, ερμηνεία σε δημοτικό τραγούδι του Δημήτρη Ζερβουδάκη στο «Εν τέλει τι είναι ανθρώπινο» δημιούργησαν εξ αρχής το στίγμα αυτής της δουλειάς. Τα τραγούδια συμπληρώνονται με τις ζεστές ερμηνείες του Παντελή Θεοχαρίδη, Μαρίας Φωτίου, Ελισάβετ Καρατζώλη, Έλσας Μουρατίδου και Ελένης Φωτιάδου. Ξεχωριστές είναι οι συμμετοχές του συγκροτήματος δημοτικής μουσικής (Θ.Ρούμπο, Ν.Ευθυμιάδη, Γ.Σκίμπα, Κ.Δεδούση, Κ.Παπαδημητρίου, Κ.Τσόκα) και του φωνητικού συνόλου του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας (Γ.Γράμψα, Ν.Ευθυμιάδη, Κ.Καπνογιάννη, Στ.Αναστασιάδη). Τέλος, στο δίσκο συμμετείχαν οι μουσικοί: Α.Δημητρακόπουλος, Ν.Ψωφογιώργος, Χ.Τσαπράζης, Β.Καράμαλης Ε.Τσακίρης, Ε.Μπέκος, Σ.Καβαλλιαράτος, Ν.Ευθυμιάδης, Γ.Σκίμπας, Κ.Δεδούσης, Κ.Παπαδημητρίου, Κ.Τσόκας, Θ.Ρούμπος. Τα σχέδια ανήκουν στο ζωγράφο Χρήστο Παπανικολάου.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου
"Το παράπονο του Ιούδα"

You tube video

Ελένη Φωτιάδου "Νεράιδες"

You tube video

Παντελής Θεοχαρίδης
"Σμαραγδή"

You tube video

Γιάννης Ζουγανέλης
"Τότε κι εγώ"

You tube video


Αγορά του δίσκου online:


Μιχάλης Ανδρονίκου
"Από τη στεριά,
το νερό και τον αέρα"

Μιχάλης Ανδρονίκου

Έχει κυκλοφορήσει από τη LYRA ο δίσκος του Μιχάλη Ανδρονίκου με τραγούδια για μικρούς και μεγάλους, με ήρωες ζώα. Τραγουδούν η Σίσσυ Κασσάνδρα, ο Γιάννης Λεκόπουλος. Συμμετέχει η Μαρία Φωτίου. Στίχους έγραψαν ο Νίκος Αϊβαλής (που είχε τη θεατρική και την εικαστική επιμέλεια), ο Βασίλης Γκίκας, η Νατάσα Κακογιαννάκη και η Αλέκα Εληώτη. Μια όμορφη παρέα σκαρφίζεται χαρούμενα και συγκινητικά τραγούδια, τα οποία αφιερώνει στα «αδέσποτα του κόσμου» και σας καλεί να τα ακούσετε, να τα τραγουδήσετε και να τα χαρείτε μαζί της.

Σίσσυ Κασσάνδρα
"Η αλιγατορίνα"

You tube video

Μαρία Φωτίου
"Η Μάγια η κουκουβάγια"

You tube video

Γιάννης Λεκόπουλος,
Σίσσυ Κασσάνδρα,
Μιιχάλης Ανδρονίκου "Αγέλη"

You tube video


Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


«ΙΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗ»

Ίσαλλος Γραμμή

Δώδεκα τραγούδια συνθέτουν την συλλογή του Θεσσαλονικού συνθέτη που κινείται σε όλο το φάσμα του σύγχρονου Ελληνικού τραγουδιού. Μια δουλειά που είναι απαλλαγμένη απ' την αγχωτική αναζήτηση ταυτότητας μιας και ο Γιώργος Καζαντζής πιστοποίησε το πεδίο δημιουργίας του με την πολύγχρονη δισκογραφική του πορεία. Και όπως πάντα οι φίλοι του ...οι εξαίρετοι τραγουδιστές σκύβουν με σοβαρότητα στη δουλειά του και της δίνουν σάρκα και οστά με τις ερμηνείες τους. Τραγουδούν: Αλκίνοος Ιωαννίδης, Χρήστος Θηβαίος, Μελίνα Κανά, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ανδριάνα Μπάμπαλη , Λιζέτα Καλημέρη , Σταύρος Σιόλας, Κώστας Θωμαίδης, Μιχάλης Παπαζήσης, Φωτεινή Βελεσιώτου, Γιώργος Μπαγιώκης. 

Γιώργος Μπαγιώκης
"Μαρμαρυγή"

You tube video

Χρήστος Θηβαίος
"Μαρμαρυγή"

You tube video

Λιζέτα Καλημέρη
"Με τους περαστικούς"

You tube video


Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


η μουσική online
Η μουσική online
Δίψα... για όμορφα τραγούδια
Νίκος Πορτοκάλογλου

Νίκος Πορτοκάλογλου

Τριάντα χρόνια διαδρομή και μοιάζουν μόνο μια στιγμή, μια ανάσα, μια γιορτή, κι άντε πάλι απ’ την αρχή, σαν το άγραφο χαρτί... Κι εκεί που ήσουν αρχηγός και τ’ ουρανού ο εκλεκτός, να ’σαι πάλι ναυαγός ένας βασιλιάς γυμνός κι άντε πάλι βάλε μπρος...
"Άντε καρδιά μου"

Δε θέλω άλλο πια να κρύβομαι, να κρύβω, δε θέλω ούτε ένα ψέμα... Έξω στους δρόμους πια να ψάχνομαι, να ψάχνω, δε θέλω άλλον κανένα... Δεν ονειρεύομαι μέρη μακρινά, δεν ονειρεύομαι, δεν ξενιτεύομαι εγώ ξανά… Γιατί τον είδα μέσ’ στα μάτια σου τον κόσμο όλο, τον κόσμο όλο...
"Είδα στα μάτια σου τον κόσμο"

Πού ήσουνα, φως μου,  πού ήσουνα, που ήσουνα τόσα χρόνια. Τη μοναξιά μου αγάπησα, τα άδεια μου σεντόνια.
"Που ήσουνα φως μου"

Είν η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα, είν’ η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είν’ η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα, είν’ η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό...
"Δίψα"

Κι ας μη μου ’χεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα πάντα εδώ θα γυρνώ. Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα ώσπου να ’βρω νερό, γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω, τα καίω δε θα πάω πουθενά. 
"Τα καράβια μου καίω"

Νίκος Πορτοκάλογλου -
Δισκογραφία

You tube video

Περισσότερα...


Στης καρδιάς του τ' ανoιχτά...

Παντελής Θαλασσινός

Άσπρη καμάρα κι η όψη σου λάμπει, σαν τ’ Άι Γιώργη στο φως του καιρού, δίπλα η θάλασσα γυμνό διαμάντι κόβει το σώμα του καλοκαιριού...
"Κυκλαδικό"

Τον ουρανό που σου `λεγα κι αυτόν που σου `χα τάξει, τον είχα μόνο στ’ όνειρο και σε παλιά χαρτιά... Γι’ αυτό και σ’ τον ζωγράφισα μ’ ασήμι και μετάξι, κι έτσι η αγάπη έγινε πουλάκι στη φωτιά.
"Τον ουρανό που σου'ταξα"

Κι ανθίζω σαν τριαντάφυλλο, όταν μιλώ για σένα, φως απαλό του δειλινού, γλυκοπαραμυθένια. 
"Γλυκοπαραμυθένια"

Απ’ την παλιά Αλικαρνασσό, αχ Ελισσάκι Ελισσώ σου στέλνω την καρδιά μου, τα Βενέτικα φλουριά μου.. Κι αν δε με θέλεις μην το πεις, κι είναι πικρά τα ξένα, δίχως τη δική σου έννοια.
"Ελισσώ"

Ήρθε κατά της θάλασσας, τα μέρη μοναχή. Κείνο το διαφανόλευκο φουστάνι της φορούσε. Κρατούσε μεσ’ τα μάτια της δύο σύννεφα βροχή. Κοίταζε τον ορίζοντα και σιγοτραγουδούσε..."Η μάνα μου είναι στο νησί. Η αγάπη μου στην θάλασσα. Η μοίρα μου έμεινε μισή... Απ’ όσο την λογάριαζα"... "Ιστορία"

Παντελής Θαλασσινός -
Στης καρδιάς του τ' ανοιχτά

You tube video

Περισσότερα...


Η γιορτή των ψυχών

Οι ψυχές γιορτάζουν, φοράνε τα καλά τους, τα ρούχα της ψυχής. Χορεύουν με ευτυχία και χαρά. Λικνίζονται ζεστές, ανέμελες. Βρίσκουν η μία την άλλη, και κλείνουν το μάτι. Κάνουν νεύμα και λένε: Μπες και εσύ στη γιορτή, στη γιορτή των ψυχών, στη γιορτή της μουσικής, της αγάπης. Η ευτυχία, η χαρά, η αγάπη, είναι ο δικός μας τόπος και τo γιορτάζουμε. Γιατί όσοι δεν προδώσανε το καλό, καλό μπροστά τους έχουν να ζήσουν... 

Περισσότερα...


☊ Ξένοι Ιnternet
ραδιοφωνικοί σταθμοί

Περισσότερα...


Αξέχαστες επιτυχίες
POLL ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ...

Poll-Nostradamos ♪♫•*¨*•.¸¸

You tube video

Περισσότερα...


Μάρθα Μεναχέμ,
Μαρία Φωτίου, Σωτήρης Μπαλλάς
και Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου

ΣΕ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΕΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

έλληνες καλλιτέχνες

Ευαίσθητες χορδές που πάλλονται, εικόνες και συναισθήματα που φτιάχνουν το κάδρο μιας ολόκληρης ζωής. Ζωής βαθιά ανθρώπινης, ψυχών που αγαπάνε...
Πόσο πολύ θέλουν κάποιοι αυτό να το ξεχάσουμε. Να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι. Να αναπνέουμε και να ζούμε, αλλά να μην είμαστε άνθρωποι. Να βάλουμε στην άκρη όλα αυτά που μας κάνουν ανθρώπους και να γίνουμε κάτι άλλο... Όμως όλοι από αυτο τον κόσμο είμαστε περαστικοί και να φύγουμε από αυτόν μην όντας άνθρωποι; Τότε γιατί ζήσαμε, τι κάναμε; Εδώ την απάντηση τη δίνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Τακτοποιούν το κάδρο της ζωής όπως πρέπει. Βιωματικά, Ανθρώπινα, Συναισθηματικά, και βγάζουν ψεύτες όλους αυτούς που υποστηρίζουν το αντίθετο. Που κάνουν πολέμους, που καταστρέφουν ψυχές και ζωές, που βλέπουν τη ζωή ως μη ανθρώπινη. Αυτό είναι ένα ψέμμα και όλοι φεύγοντας από αυτό τον κόσμο, θα δούμε την ιστορία της ζωής μας να περνάει μπροστά από τα μάτια μας, βαθιά ανθρώπινη, ευάλωτη και συνταρακτική, όπως τα παρακάτω τραγούδια. 
Αξεπέραστες ερμηνείες από τους καλλιτέχνες Μαρία Φωτίου, Μάρθα Μεναχέμ, Σωτήρη Μπαλλά και Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου, που πλουτίζουν το κάδρο της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης και το δείχνουν όπως ακριβώς είναι...

Μάρθα Μεναχέμ
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Μαρία Φωτίου
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Σωτήρης Μπαλλάς 
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Περισσότερα...


Μουσική σκηνή
 Ίλιον Plus
Λιζέτα Καλημέρη,
Ορφέας Περίδης
Δυο μαγευτικοί καλλιτέχνες

Δυο καλλιτέχνες που είναι μαγευτικά τοπία, γιατί είναι αληθινά μαγευτικές ψυχές, αφού στέκονται απέναντι στα τραγούδια τους, ούτε λιγότεροι, ούτε περισσότεροι, γιατί είναι αυτοί οι ίδιοι τα τραγούδια... Που γίνονται μια καθάρια πηγή που μπορείς να ξεπλύνεις την ψυχή σου και να πεις τώρα πραγματικά βλέπω τον κόσμο όπως αξίζει και όπως θα έπρεπε να είναι... Κι όμως ναι, εκεί που άλλοι γκρεμίζουν και καταστρέφουν κάποιοι βάζουν πλάτη με προσωπικό αγώνα και θυσίες και πάνε τον κόσμο μας μπροστά. Πόσα μπράβο τελικά και πόσα καλά οφείλει ο κόσμος σε αυτούς τους ανθρώπους, που φυλάνε γι' αυτόν, το πιο τρυφερό, κι όμως συνάμα αληθινό, κομμάτι της ψυχής τους και της μουσικής τους; Τόσο αξιόλογοι είναι πραγματικά ο Ορφέας Περίδης και η Λιζέτα Καλημέρη, φωτοαφιέρωμα των οποίων παραθέτουμε, από μια κοινή εμφάνιση τους στη μουσική σκηνή Ίλιον Plus. 

Λιζέτα Καλημέρη
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Ορφέας Περίδης
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Περισσότερα...


Αφιέρωμα - Δημιουργοί
Αυτό που αξίζει
δίνουν αυτοί που αξίζουν...

δισκογραφίες

Παρασκευάς Καρασούλος
 (στιχουργός)
Αντώνης Απέργης
 (συνθέτης, στιχουργός)

Σε μια εποχή που όλος ο κόσμος θέλει να γράψει ιστορία, όχι όμως για το καλό της ανθρωπότητας αλλά για την αποθέωση του δικού του εαυτού, έχει απ' ότι φαίνεται μεγάλη σημασία η καρέκλα... Έτσι για να μπορείς να κουνάς χαιρέκακα το δάχτυλο στους άλλους. Κάποιους όμως δεν τους δελέασε αυτός ο δρόμος. Παρότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον κερδίσουν και να πάρουν ένα θρόνο από τους πολλούς αυτούς θρόνους. Τι σημαίνει λοιπόν να δίνεις στον άλλον τον καλύτερο σου εαυτό; Αγάπη, Θυσία, Ανάσταση. Να θυσιάζεις ένα κομμάτι σου στην τέχνη και να ανασταίνεις στον άλλο αυτό το κομμάτι της ζωής που του αξίζει. Να του δείχνεις το δρόμο της αλήθειας, της αλήθειας που σώζει, να του θυμίζεις το νόημα της αγάπης, της αγάπης που ανασταίνει από τον ψυχικό θάνατο, από το σκοτάδι και από τη λήθη. Δεν έχει σημασία λοιπόν το ότι ο κόσμος μας παραπαίει ανάμεσα σε πολλά κακά που λεηλατούν την ανθρώπινη ψυχή και το βαθύτερο εσωτερικό μας κόσμο... Σημασία έχει ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη διαφορά και τον κόσμο μας καλύτερο. Παραθέτουμε δύο δημιουργούς από τον χώρο της ελληνικής μουσικής που ενσαρκώνουν ακριβώς αυτόν το ρόλο και κάνουν σύμφωνα πάντα με το έργο τους τον κόσμο μας καλύτερο. Κάτι που αντιπροσωπεύει φυσικά όλους τους καλλιτέχνες που έχουν συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα friendsofmusic.gr.

Παρασκευάς Καρασούλος 
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Αντώνης Απέργης
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Περισσότερα...


Καλλιτέχνες
με αγάπη και νόημα

καλλιτέχνες

Kαίτη Κουλλιά (ερμηνεύτρια)
Λουδοβίκος των Ανωγείων
(συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής)

Φωνές και αισθητικές οικείες. Που σε ταξιδεύουν σε τόπους γεμάτους μνήμες και σε ανθρώπους που σίγουρα έχεις γνωρίσει και αγαπήσει. Ακούγοντας τις είναι σαν βρίσκεσαι κάτω από ένα δέντρο και να αφουγκράζεσαι, ή σαν να περπατάς και να ρεμβάζεις. Ο κόσμος γίνεται πάλι μελωδικός. Δεν είναι ψυχρός, δεν είναι ξένος, δεν είναι γυμνός. Να τι σημαίνει καλλιτέχνης λοιπόν. Να ντύνει με χρώμα και με ουσία την ζωή σου. Να σου λέει ιστορίες με νόημα. Και όχι απλά να παίζει μια μουσική. Δύο νέοι καλλιτέχνες προστέθηκαν στην ιστοσελίδα www.friendsofmusic.gr που το έργο τους αντανακλά ακριβώς αυτό. Όπως φυσικά και όλες οι μουσικές επιλογές που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. 

Καίτη Κουλλιά
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Λουδοβίκος των Ανωγείων
"Απόσταγμα δημιουργιών"

You tube video

Περισσότερα...


Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος
αν όλο τον κόσμο κερδίσει,
αλλά την ψυχή του ζημιωθεί;
Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος
αντάλλαγμα για την ψυχή του;

(απόσπασμα
από την Καινή Διαθήκη)
ψυχή

Ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς δεν έχει καταλάβει ποιον ρόλο ερχόμαστε να διαδραματίσουμε στον κόσμο εμείς οι άνθρωποι. Γεννιόμαστε, πλαθόμαστε και με τον καιρό μετουσιώνουμε τις αρχές τις οποίες επιλέγουμε για να πορευτούμε στη ζωή μας. Όμως ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι σε αυτή την πορεία που διαφεύγει στους περισσότερους ανθρώπους; Ότι ο κάθε άνθρωπος και η κάθε ψυχή πλάθει και επιδρά ευεργετικά ή καταστροφικά (σ)τους γύρω του. Διαλέγεις λοιπόν τι θα δώσεις. Αγάπη; Μίσος; Καταστροφή; Τι φορτίο θα επιλέξεις να δώσεις στους συνανθρώπους σου; Πως θα ήθελες να πορευτούν στη ζωή, με τι εφόδια; Βλέπω ψυχές που ολοκληρωτικά τρεκλίζουν από το βάρος που τους δώσανε συνάνθρωποι τους και αγαπημένα τους πρόσωπα. Ορισμένοι δεν καταφέρνουν ποτέ να ξεπεράσουν τις πληγές και να προχωρήσουνε. Να νοιώσουν ευτυχία, χαρά. Να νιώσουν ότι ο κόσμος τους ανήκει. Και ότι δεν είναι μόνο το βάρος του κόσμου και η κατάντια. Λυπάμαι που δεν υπάρχει γι' αυτές τις ψυχές ένα χέρι στοργικό, να τις ξανακάνει να νιώσουν άνθρωποι. Να νιώσουν ζεστασιά, αγάπη. Τι κατηγορίες είναι λοιπόν αυτές που βαραίνουν αυτούς τους ανθρώπους που προκάλεσαν τέτοιο κακό στη ζωή κάποιου άλλου; Ποιο είναι το μερτικό που δικαιούνται; Η ψυχή τους τι αποτέλεσμα έφερε σε αυτό τον κόσμο; Το αποτέλεσμα είίναι ότι ουσιαστικά είναι σαν να αφαίρεσαν μια ζωή. Aφαίρεσαν την αγάπη και την ευτυχία από τη ζωή κάποιου και του δώσανε πόνο. Αν αφαιρέσεις την ψυχή λοιπόν θα μείνεις χωρίς ψυχή. Αν αφαιρέσεις την αγάπη θα μείνεις χωρίς αγάπη. Και πραγματικά πολλές ψυχές σκοτεινές και κενές βαδίζουν στον κόσμο γύρω μας σαν άψυχα σώματα. Ίσως τελικά να πήραν στο τέλος αυτό που έδωσαν. Γι' αυτό αν απολέσεις την ψυχή των γύρω σου χάνεις στο τέλος σίγουρα και τη δική σου. Κατιούλα - Friendsofmusic.gr ΕΡΤ και Επανάσταση
με μουσική επένδυση
από έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη
Πέτρος Δουρδουμπάκης
"Πέτρος Δουρδουμπάκης "ΕΡΤ"

You tube video

Περισσότερα...Youtube: Αφιέρωμα
στους Ελεύθερους Πολιορκημένους
σε ποίηση του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού και μουσική του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου

Γιάννης Μαρκόπουλος

ΛΟΓΟΣ - ΕΡΓΟ - ΝΟΗΜΑ!
Γράφει ο Σολωμός σχεδιάζοντας
τους Ελεύθερους Πολιορκημένους
Η ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

"Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, μέσα εις τον οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζει εις την ατμοσφαίρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, για την υλική θέση, οπού αξίζει τόσο για εκείνους οπού θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκείνους οπού θέλουν να την αρπάξουν, και, για την ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ανθρωπότητος. Τοιουτοτρόπως η υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. -Ιδές τον Προμηθέα και εν γένει τα συγγράμματα του Αισχύλου.- Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος οπού την έχει κλεισμένη. Τοιουτοτρόπως από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες δύναμες, θέλει έβγουν οι Μεγάλες Ουσίες." 

Διονύσιος Σολωμός

..."Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνονται οι στοχασμοί τους. Τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους. Κι ο ουρανός καμάρωνε, κι η γη χειροκροτούσε. Κάθε φωνή κινούμενη κατά το φως μιλούσε κι εσκόρπα τα τρισεύγενα λουλούδια της αγάπης. Έστησε ο Έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη. Κι η Φύση βρήκε την καλή και τη γλυκιά της ώρα. Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα. Χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη. Τα σπλάχνα μου και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν." 

"Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι"

You tube video

Περισσότερα...


Στέβη Σαμέλη

"Μια βόλτα στα σύννεφα"
Ενα βιβλίο υμνεί την αγάπη ...
Στέβη Σαμέλη

Σε μια εποχή που τείνει να ξεχαστεί η ουσία, ένα βιβλίο υμνεί την αγάπη. Την αγάπη στον άνθρωπο, στο σύντροφο, στο δημιουργό, στον εαυτό μας τον ίδιο... Την αληθινή αξία, την μόνη πραγματικότητα και την ουσία της ζωής ! "Μια βόλτα στα σύννεφα" ο τίτλος της πρώτης ποιητικής συλλογής της Στέβης Σαμέλη, ένα κράμα ρομαντισμού και ρεαλισμού, που στόχο έχει να σας παρασύρει μαζί της πάνω και πέρα από την πεζή καθημερινότητα... "ΚΟΙΤΑ ΨΗΛΑ! Ματώνεις... Δακρύζεις...

Πονάς... Ψυχή μου κοίτα ψηλά, ένας ήλιος σού γελάει μέσα απ' τα σύννεφα!" Στέβη Σαμέλη

Στέβη Σαμέλη

 Η Στέβη Σαμέλη γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς εκπαιδευτικούς και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Από το 1989 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε Business Administration στο «Southeastern College». Παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου στο «Εργαστήρι» του Βασίλη Διαμαντόπουλου και στη Δραματική σχολή «Ίασμος». Ασχολήθηκε διαγωνιστικά με τους Latin χορούς έπειτα από πολυετείς σπουδές, με αρκετές διακρίσεις. Εργάζεται στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και του marketing. Υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός για περισσότερα από 10 χρόνια και ασχολήθηκε με την προώθηση μουσικών σκηνών και αξιόλογων καλλιτεχνών, επί σειρά ετών. Ανέκαθεν το χαρτί και το μολύβι υπήρξαν οι καλύτεροι φίλοι της και η αγάπη, σταθερή έμπνευσή της. Το βιβλίο «Μια βόλτα στα σύννεφα» (εκδόσεις Ιωλκός, 2012) είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή. 

Βασίλης Μπαμπανιάρης
"Σε μια πόλη παλιά"
μελοποιημένο ποίημα
που περιλαμβάνεται
στην ποιητική συλλογή
 Μια βόλτα στα σύννεφα"
της "Στέβης Σαμέλη

You tube video

Περισσότερα...Χρήστος Λεοντής -
Δημήτρης Λέντζος

Έρωτας Αρχάγγελος

Χρήστος Λεοντής

Κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο

Καταχνιά, Ανάσταση Ονείρων, Δώδεκα Παρά Πέντε, Αχ! Έρωτα, Καπνισμένο Τσουκάλι, Παραστάσεις, είναι κάποιοι από τους δίσκους-κύκλους τραγουδιών του Χρήστου Λεοντή που έδωσαν το στίγμα τους και γράψανε τις δικές τους ανεξίτηλες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, Που να χωρέσει τ' όνειρο, Λούζεται η αγάπη μου, Αχ έρωτα, Αυτά τα κόκκινα σημάδια, Τούτες τις μέρες, Και να αδερφέ μου, Μια φορά κι έναν καιρό, Το στρείδι και το μαργαριτάρι, Ξενιτεμένο μου πουλί, είναι κάποια από τα θαυμάσια διαχρονικά τραγούδια που «χάρισε» ο Λεοντής στους Έλληνες.

Δώρος Δημοσθένους
"Aγάπες μάγισσες"

You tube video

Ιωάννα Φόρτη
"Φεγγάρι μου πορτοκαλί"

You tube video

Στ.Καζαντζίδης, Μαρινέλα, Ν. Ξυλούρης, Μ. Μητσιάς, Τ. Τσανακλίδου, είναι ορισμένοι από τους τραγουδιστές με τους οποίους συνεργάστηκε. Κ. Βίρβος, Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Νεγρεπόντης, Φρ. Γκ. Λόρκα, Γ. Ρίτσος, Π. Νερούντα, είναι ορισμένοι από τους ποιητές και στιχουργούς που μελοποίησε. Ο Χρήστος Λεοντής, μετά από μια δεκατριάχρονη αποχή από τη δισκογραφία - καθώς συνειδητά είχε αφοσιωθεί στη μουσική για το θέατρο - κυκλοφορησε το 2008 από τον Μετρονόμο τη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο Έρωτας Αρχάγγελος. Είναι δεκαπέντε τραγούδια σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου και ερμηνευτές τον Δημήτρη Μητροπάνο, το Νίκο Δημητράτο, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Δώρου Δημοσθένους, την Μαρία Σουλτάτου και την Ιωάννα Φόρτη.

Μαρία Σουλτάτου
"Θαλασσινή αναφορά"

You tube video

Δημήτρης Μητροπάνος
"Έρωτας αρχάγγελος"

You tube video

Νίκος Δημητράτος 
"Αμάρτημα προπατορικό"

You tube video

«Πρόκειται για λαϊκά τραγούδια -μας λέει ο Χρήστος Λεοντής - που διαφέρουν από τα υπόλοιπα επειδή εκτρέπονται λίγο από την τρέχουσα νοοτροπία και κατά πολύ από τη νοοτροπία της τηλεόρασης. Δηλαδή υπάρχουν ζεϊμπέκικα, χασάπικα αλλά και τραγούδια μπαλάντες. Άλλα πάλι που είναι αφηγηματικά, άλλα άκρως ερωτικά ή ρομαντικά που σου δημιουργούν μια συγκίνηση και μια τρυφερότητα. Μεγάλη ποικιλία ρυθμών και καταστάσεων». Το εξώφυλλο του CD φιλοτεχνήθηκε από τον ταλαντούχο ζωγράφο Στέφανο Ρόκο ενώ στο ένθετο περιλαμβάνονται οι στίχοι των τραγουδιών που κοσμούνται με ειδικά σκίτσα του Ρόκου εμπνευσμένα από αυτούς. 

Αγορά του δίσκου online:


Νεοκλής Νεοφυτίδης
Δημήτρης Λέντζος
Φαγιούμ

Δημήτρης Λέντζος

«...και του τσιγάρου η μικρή στα χείλη τους η καύτρα φωτίζει σαν παλιά φαγιούμ βαθιά τα πρόσωπα τους»

Από το περιοδικό και τις εκδόσεις Μετρονόμος κυκλοφορεί η πρώτη προσωπική δουλειά του συνθέτη Νεοκλή Νεοφυτίδη σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου με τίτλο «Φαγιούμ». Παρατηρώντας σήμερα τα βλέμματα των φαγιούμ (εκείνων των προσωπογραφιών που ανακαλύφθηκαν στην όαση Φαγιούμ της Αιγύπτου) νιώθουμε την αίσθηση ότι «αφηγούνται» τις δικές τους ή ...τις δικές μας ιστορίες. Κάπου εκεί συναντιούνται το παλιό και το νέο παίρνοντας το ένα κάτι από τη γεύση του άλλου. 

Νεοκλής Νεοφυτίδης
"Η παραγγελιά"

You tube video

 
Πάνος Μπούσαλης
"Εγώ δεν έχω λυτρωμό"

You tube video

Μανώλης Πασχαλίδης
"Φωτογραφίες"

You tube video

Νεοκλής Νεοφυτίδης
"Αγρίμι"

You tube video

 

Μια «μουσική δοκιμή-προσέγγιση» πάνω στο παλιό και στο νέο, μέσα από 12 διαφορετικές ιστορίες. Από τη μια διαχρονικές φόρμες, ρυθμοί και στιχουργικά σχήματα, βαφτίζονται στην όαση των παλιών αισθήσεων και εικόνων, κι από την άλλη, εκείνα τα παλιά πρόσωπα των φαγιούμ βαφτίζονται στην όαση του σήμερα και ξαναγεννιούνται δημιουργώντας μια σύγχρονη προσωπογραφία. Τα 12 τραγούδια ερμηνεύουν ο Μανώλης Μητσιάς, η Σοφία Παπάζογλου, ο Δώρος Δημοσθένους, ο Μανώλης Πασχαλίδης, και ο συνθέτης. Η ενορχήστρωση των τραγουδιών είναι του Νεοκλή Νεοφυτίδη, ενώ τα πορτραίτα Φαγιούμ, στο εξώφυλλο και το ένθετο, φιλοτέχνησε η Εβίνα Μακρή.

Αγορά του δίσκου online:


Μουσικά video με καλλιτέχνες επί το έργο, τα οποία με πολύ αγάπη και μεράκι ανέβασαν στο διαδίκτυο (youtube) κάποιοι ακροατές και φίλοι του ελληνικού τραγουδιού... 

You tube videos...

Περισσότερα...

Αξιόλογες κυκλοφορίες

Κατερίνα Παπαδοπούλου
"Νότιο Τόξο στην Κάρπαθο" 

Κατερίνα Παπαδοπούλου

Περισσότερα

Σωτήρης Μπαλλάς
"Η άλλη όχθη" 

Σωτήρης Μπαλλάς

Περισσότερα

Μάρθα Μεναχέμ
Μαρίνος Καρβελάς
"Τόπος Άγραφος" 

Μάρθα Μεναχέμ


Περισσότερα

Ογδόντα4
Ιωσήφ Πρίντεζης
"Βίοι παράλληλοι-
Κήποι κρεμαστοί"

Βίοι παράλληλοι


Περισσότερα

Γιώργος Ανδρέου
"Ζωή μου μην αργείς"

Γιώργος Ανδρέου


Περισσότερα

Δημήτρης Ζερβουδάκης
"ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΗΛΑ"

Δημήτρης Ζερβουδάκης


Περισσότερα

Μάρθα Μεναχέμ
"Αλληλουχία" 

Μάρθα Μεναχέμ


Περισσότερα

Βασιλική Καρακώστα
"Τα επικίνδυνα
Κώστας Μπουντούνης
Λύδια Μπουντούνη

Βασιλική Καρακώστα


Περισσότερα

Χρίστος Τσιαμούλης
"ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟ"

Χρίστος Τσιαμούλης


Περισσότερα

Μαρία Φωτίου
"ΑΧ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
ΜΠΟΡΕΙΣ"
Μουσική
Γ. Δεσποτίδης

Μαρία Φωτίου


Περισσότερα

Άρμος
"ΑΜΟΝΙ ΚΑΙ ΝΕΡΟ"

Άρμος Αμόνι και Νερό


Περισσότερα

Νίκος Πιτλόγλου
"ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ"

Ανοιχτή Ακρόαση


Περισσότερα

Γιώργος Παπαδόπουλος
Θανάσης Σάλτας
"Ανάμεσα στο φως
και στη βροχή"
Ερμηνεύει
ο Παν. Αντέλλης 

Ανάμεσα στο φως και στη βροχή


Περισσότερα

Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Θέμης Καραμουρατίδης
"ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ"
Ερμηνεύει
η Νατάσσα Μποφίλιου

Νατάσσα Μποφίλιου


Περισσότερα

Νίκος Παπακώστας
"ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ"
Ερμηνεύει
η Μαρία Σουλτάτου

Νίκος Παπακώστας


Περισσότερα

Άννα Σωτηριάδη
"ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΛΗ"
(στίχοι, μουσική, ερμηνεία)

Άννα Σωτηριάδη


Περισσότερα

Σωκράτης Σινόπουλος
Κατερίνα Παπαδοπούλου
"ΣΑΝ ΧΕΛΙΔΟΝΙ"

Κατερίνα Παπαδοπούλου


Περισσότερα

Νότης Μαυρουδής
"CARTE POSTALE"

Νότης Μαυρουδής


Περισσότερα

Μίκης Θεοδωράκης
Μαρία Φαραντούρη
"ΟΔΥΣΣΕΙΑ"

Μίκης Θεοδωράκης


Περισσότερα

Γιώργος Καζαντζής
"FAUX BIJOUX"

Γιώργος Καζαντζής


Περισσότερα

Γιάννης Γερογιάννης
"ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ"

Γιάννης Γερογιάννης


Περισσότερα

Γιώργος Παπαδόπουλος
"Dreampaths
Ονειρόδρομοι"

Ονειρόδρομοι


Περισσότερα

Πέτρος Δουρδουμπάκης
"10 Γυναικείες φωνές"

Πέτρος Δουρδουμπάκης

Mετά από μιά επτάχρονη δισκογραφική απουσία ο Πέτρος Δουρδουμπάκης κυκλοφόρησε το 2010 το δίσκο 10 ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΩΝΕΣ, πετώντας ένα βότσαλο στα λιμνάζοντα ύδατα της νεοελληνικής δισκογραφικής παραγωγής, αναταράσσοντας τα δυναμικά. Στο δισκογραφικό του αυτό έργο περιλαμβάνονται ακόμη και μερικές επαναπροσεγγίσεις παλαιοτέρων τραγουδιών του Πέτρου Δουρδουμπάκη, όπως και μια παράτολμη διασκευή των Δημ. Ίσσαρη και Βασ. Κουμεντάκου στο "Τυφλές ελπίδες", γνωστού τραγουδιού σε όλους, το οποίο ελπίζει να αγαπήθει όσο και η πρώτη αυθεντική του εκτέλεση.

10 γυναικείες φωνές


Τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύονται από εξαιρετικές νέες αλλά και παλαιότερες φωνές γνωστές και μη εξαιρεταίες όπως η Μελίνα Κανά, Χριστίνα Μαραγκόζη, Ελένη Πέτα, Ειρήνη Χαρίδου, Ειρήνη Νικολάου, Ειρήνη Τουμπάκη, Ειρήνη Σγουρίδου, Αγορίτσα Ποζίου, Δήμητρα Σταθοπούλου. Τέλος ειδική μνεία γίνεται στην Μαρίκα Μιλτιάδη - Δουρδουμπάκη (μητέρα του Πέτρου Δουρδουμπάκη, που τόσο άδικα έφυγε από κοντά του), και συμμετέχει σ' αυτό το δίσκο με τους στίχους της σε δυό τραγούδια (Δάκρυα και Φθινόπωρο) αλλά και ερμηνευτικά μαζί με τον Π.Δουρδουμπάκη, στο "Φθινόπωρο". 

"Η ΑΜΑΡΤΙΑ"
Ειρήνη Χαρίδου

You tube video

"Η ΠΟΡΤΑ"
Ειρήνη Χαρίδου

You tube video

"ΣΚΙΕΣ"
Ειρήνη Τουμπάκη

You tube video

"ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ"
Μελίνα Κανά

You tube video

"ΕΡΩΤΑ"
Χριστίνα Μαραγκόζη

You tube video

"ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ" 
Πέτρος & Μαρίκα Δουρδουμπάκη

You tube video

Οι εξαιρετικοί μουσικοί: Αντώνης Απέργης, Κυριάκος Γκουβέντας, Κυριάκος Ταπάκης Γιώργος Βασιλάκης, Μάκης Μπουκάλης, Σπύρος Χατζηνικολάου, Αλέξης και Μανώλης Πάππος, Δημήτρης Λάππας και ο Παντελής Στόικος που συμμετέχουν στο δίσκο προσθέτουν τις προσωπικές τους πινελιές, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά και μοναδικά στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα αυτής της νέας Δισκογραφικής εργασίας του Πέτρου Δουρδουμπάκη. 

Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


Λουδοβίκος των Ανωγείων
"Το τελευταίο τραγούδι"

Λουδοβίκος των Ανωγείων

Στα 1985 ο Μάνος Χατζιδάκις ανακαλύπτει τον Λουδοβίκο, έναν μελαγχολικό τροβαδούρο από τ' Ανώγεια της Κρήτης. Τα τραγούδια που παίζει με το μαντολίνο του είναι τραγούδια θρήνου μιας και το μοιρολόι, στο κατεστραμμένο από τους Γερμανούς χωριό του, ήταν καθημερινός ήχος. Τότε, κυκλοφορεί από τον Σείριο το πρώτο άλμπουμ του Λουδοβίκου που περιλαμβάνει μοιρολόγια, τραγουδισμένα μόνο με τη συνοδεία του μαντολίνου του. 

Λουδοβίκος των Ανωγείων
"Tο ρόδο"

You tube video

Μετά από 24 χρόνια, ο Λουδοβίκος επανήλθε μ' ένα διαφορετικό βλέμμα πάνω στο αρχαίο υλικό, με άλλα μοιρολόγια και με μια μουσική εξαιρετικά από την Ομαδική Απόδραση. Είναι ένα έργο που ο Λουδοβίκος σπάνια παρουσίαζε και που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια παραστάσεών του στο Gazarte.

Λουδοβίκος Των Ανωγείων
"Ακριβούλα"

You tube video

Λουδοβίκος Των Ανωγείων
"Γκεγκρέζο"

You tube video

Τα τραγούδια αυτά είναι η χαμηλότονη κραυγή της ψυχής όταν το βουρκωμένο βλέμμα ανασηκώνεται και το πρόσωπο της αγάπης δεν είναι εκεί. Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων σημειώνει: Η γυναίκα στα βουνά της Κρήτης δεν τραγουδά. Είναι εκείνη στην οποία απευθύνει το τραγούδι του ο άντρας. Η γυναίκα απαντά με το δικό της τραγούδι που είναι το μοιρολόγι, μόνο μια φορά, όταν εκείνος δε θα μπορεί πια να την ακούσει. Σιδερένιοι άντρες μπρος στον γυναικείο θρήνο καταρρέουν. Το μοιρολόγι αποδέχεται το θάνατο σαν στοιχείο ζωής. Το «Τελευταίο τραγούδι» είναι γι' αυτόν που φεύγει οριστικά.

Λουδοβίκος των Ανωγείων
"Μοιρολόι του Μανώλη"

You tube video

1992 στα Ανώγεια: Ο Διονύσης Φρυσαλης, μοναχοπαίδι, χάθηκε σε δυστύχημα.  Η μάνα του μες  στο παραλήρημά  της είπε: Δε θέλω κόλλυβα, ούτε κεριά στο σπίτι. Λευκές λαμπάδες στολισμένες δυο. Έχουμε γάμο. Ο γάμος έχει δάκρυα. Δε θέλω μοιρολόγια και φωνές. Ήρεμα να το πάμε πέρα. Μη χάσω το μυαλό μου. Του γιου μου τον καημό να ζήσω. Έχουμε γάμο. Κρασί, τσιγάρα να κεράσετε. Όμως το φως που μου 'φεγγε έσβησε. Φίλοι του Διονύση να μη με ξεχάσετε.
Ο πατέρας του Λάμαχος είπε: Πως εγυρίσαν οι χαρές σε πίκρες μιαν ημέρα και  τα καλά σκορπίσανε σα σκόνη στον αέρα.
Το εικαστικό  του εξωφύλλου είναι του Γιώργου Κόρδη και σχεδιάστηκε ειδικά γι' αυτή την έκδοση.

Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


Μιχάλης Ανδρονίκου
Η ορθογραφία της αγάπης

Μιχάλης Ανδρονίκου

Κυκλοφορεί από το Μετρονόμο

Ένα μουσικοθεατρικό παιχνίδι ανατροπής, με δεκατρία τραγούδια και ενδιάμεσες σύντομες πρόζες. Θέμα του, η αναζήτηση της αγάπης στη ζωή μας, σήμερα. Ένας συγγραφέας εμπνέεται από τον ύμνο της αγάπης (Α/ προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, 13.1) για να σκιαγραφήσει τα δίκτυα και τα πλέγματά της μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, αναφερόμενος σε καθημερινές, σύγχρονες στιγμές εκδήλωσής της.

«Εάν ταις γλώσσαις
των ανθρώπων λαλώ
και των αγγέλων,
αγάπην δε μη έχω,
γέγονα χαλκός ηχών
ή κύμβαλον αλαλάζον.»

η ορθογραφία της αγάπης
Σίσσυ Κασσάνδρα,
Γιολάντα Αθανασοπούλου
Νίκος Αιβαλής
 "Ο ύμνος της αγάπης"

You tube video

Η εναλλαγή πρόζας - τραγουδιού, σε ένα ενιαίο έργο με νοηματική συνέχεια, είναι μία από τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς αυτής. Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνών όπως η μουσική, το θέατρο, η ποίηση, ο έμμετρος και πεζός λόγος, οδηγεί στην ανακάλυψη νέων εκφραστικών μέσων, με αποτέλεσμα να ξεπερνιούνται τα όρια που συνήθως εμφανίζει η κάθε τέχνη ξεχωριστά. Έτσι, ένας ηθοποιός τραγουδάει, μια τραγουδίστρια παίζει θέατρο, καθώς η φωνή μιας σοπράνο παρεμβαίνει σαν μουσικό όργανο, συνδέοντας διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις. Ο ήχος της γραφομηχανής του συγγραφέα που ακούγεται στο έργο, παραπέμπει σε μια προηγούμενη εποχή λογοτεχνικής δημιουργίας και λειτουργεί ως ένα ακόμα όργανο, που παράγει αυτοσχέδιες μουσικές φράσεις σε αντίστιξη με το λόγο. Με αυτήν την υπόθεση αρχίζει και τελειώνει το έργο, αφήνοντας ερωτήματα για προσωπική αναζήτηση γύρω από τον τρόπο που εκδηλώνεται η αγάπη σήμερα.

Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


Άρμος
"Άνεμοι και Παλίρροιες"

Άνεμοι και παλίρροιες

Οι Αρμός, το συγκρότημα από την Κρήτη που έκαναν αίσθηση με το πρώτο τους άλμπουμ «Αμόνι και νερό», με τη συμμετοχή του Μανώλη Λιδάκη σε τέσσερα τραγούδια, έχουν κυκλοφορήσει το δεύτερο τους αλμπουμ με τίτλο «Άνεμοι και παλίρροιες». Ο δεύτερος δίσκος των Αρμός περιλαμβάνει 11 τραγούδια σε μουσική των μελών του συγκροτήματος και στίχους των ίδιων αλλά και των Γιώργου Λεκάκη, Κώστα Μπουρναζάκη, Άννας Παντελιδάκη και Ουράνιας, ενορχηστρωμένα με τρόπο που να συνδυάζονται με αρμονία, κλασικά, σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά ηχοχρώματα με διακριτική αλλά συγχρόνως ξεχωριστή αναφορά, στη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας τους,της Κρήτης. Ξεχωριστό τόνο δώσαν με τη συμμετοχή τους o Μπάμπης Στόκας (σε τρία από τα τραγούδια του άλμπουμ), η Λιζέτα Καλημέρη (στο «Θα γίνει η αγάπη λημέρι») καθώς και η νεαρή τραγουδίστρια Κορίνα Λεγάκη. Οι Αρμός αποτελούνται από τους: Λευτέρη Μουρτζάκη (τραγούδι), Απόστολο Ξυριτάκη (πιάνο), Μάνο Σμαργιανάκη (τραγούδι, κιθάρα) και Γιάννη Κιαγιαδάκη (ηλεκτρικό μπάσο). Οι ίδιοι σημειώνουν: «Η εποχή μας με τις πολλές αντιθέσεις και τις παρακινδυνευμένες ελπίδες, με τα παράξενα χρώματα και τις απρόσμενες συναντήσεις. Σαν το ανέβασμα και την υποχώρηση των νερών της θάλασσας. Σαν τους ανέμους που συνοδεύουν, πότε μελωδικά και πότε με βία, τα ταξίδια στο πέλαγος, σαν τις παλίρροιες που οδηγούν τα όνειρά μας στο βυθό και τις σκέψεις μας στο χθες. Όλα γύρω μας συντάσσονται σ' αυτόν το ρυθμό. Κύματα μεταναστών που παλεύουν για μιας πατρίδας τα σκαλιά και δεν είναι λίγες οι φορές που συναντάνε την έχθρα του ανθρώπου. Ψυχές με μυριάδες λάθη που φεύγουν βιαστικά, χωρίς πυξίδα. Ο έρωτας ενθουσιώδης σαν φωτιά που καίει και λυτρωτικός σαν βροχή που σκορπάει αλλά και δύσκολος σαν τούνελ με φώτα, σειρήνες και καπνό. Σταθμοί μιας πορείας, ενός ταξιδιού για μας. Και -ελπίζουμε- για όσους θ' ακούσουν αυτά τα τραγούδια». 

Άρμος
"Θαλασσινό σεργιάνι"

You tube video

Άρμος
"Άνεμοι και παλίρροιες"

You tube video

Λιζέτα Καλημέρη
"Θα γίνει η αγάπη λημέρι"

You tube video

Άρμος "Ανεμοθώρι"

You tube video


Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


Φώτης Λαζίδης
Μέρα πρώτη Μέρα δεύτερη

Φώτης Λαζίδης

Ο πρωτοεμφανιζόμενος τραγουδοποιός Φώτης Λαζίδης έχει κυκλοφορήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, με τίτλο "Μέρα πρώτη, Μέρα δεύτερη". Ο δίσκος αποτελείται από 10 εσωστρεφή, βιωματικά και ευαίσθητα κομμάτια τα οποία χαρακτηρίζει η μελωδικότητα, ο ρομαντισμός, η μελαγχολία και η αμεσότητα. Ο Φώτης Λαζίδης θέτει τους εσωτερικούς προβληματισμούς του με λυρική διάθεση έχοντας ως γνώμονα την αγάπη για την μουσική και την ανάγκη για έκφραση και δημιουργία. Τα τραγουδια ερμηνεύουν οι: Γιάννης Λεκόπουλος, Μαρία Φωτίου, και Μανώλης Χατζημανώλης. 

Μαρία Φωτίου
"Κοντά σου"

You tube video

Μανώλης Χατζημανώλης 
"Γλυκό αλάτι"

You tube video

Μανώλης Χατζημανώλης
"Εδώ κι εκεί"

You tube video

Στο κομμάτι "Καποτάστο" τους στίχους έχει γράψει η Μαρία Χανιώτη και στο κομμάτι "Ψαριές" οι: Μαρία Χανιώτη, Φώτης Λαζίδης, Στέλιος Κραουνάκης. Tο "Κοντά σου" είναι σε ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη. Την ενορχήστρωση του δίσκου υπογράφει ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας. Κυκλοφορεί από το Μουσικό Ταχυδρομείο.

Αγορά του δίσκου online:


«Άρωμα παράξενο»

Άρωμα παράξενο

O Κωστής Ζευγαδέλλης και η ανεξάρτητη εταιρεία «DIATONO music production» με τη συνεργασία της στιχουργού Γιώτας Βασιλακοπούλου και συνοδοιπόρο την σπουδαία ερμηνεύτρια Ελένη Πέτα έχουν κυκλοφορήσει έναν κύκλο τραγουδιών με το γενικό τίτλο "άρωμα παράξενο". Το «άρωμα» του δίσκου περιέχει όλα τα συστατικά της ζωής μας, που την κάνουν όμορφη, απρόβλεπτη, ανατρεπτική, με συγκινήσεις και γι' αυτό μοναδική. Οι μουσικές γεννούν ένα αίσθημα αισιοδοξίας και γλυκιάς μελαγχολίας και τελικά μία αίσθηση εσωτερικής δύναμης. Εικόνες «ωραίων ανθρώπων και όμορφων ψυχών» αλλά και εικόνες ανοιχτών ελεύθερων τοπίων. Όλα αυτά με το βλέμμα γεμάτο από Ελληνικό φως. Οι στίχοι της Γιώτας Βασιλακοπούλου λυρικοί αλλά και φρέσκοι, φωτίζουν στιγμές από τη ζωή του καθενός μας, την καθημερινή αλλά και την εσωτερική- προσωπική. Η Ελένη Πέτα, με την εξαιρετική της φωνή, μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις με τις ερμηνείες της και φωτίζει κάθε λεπτή απόχρωση συναισθημάτων και προσωπικών στιγμών, με μοναδικό τρόπο. Το"άρωμα παράξενο" περιλαμβάνει και το τραγούδι «τα λόγια της σιωπής», που στάθηκε αφορμή το 2002 για τη συνάντηση των τριών καλλιτεχνών στο soundtrack της ομώνυμης ταινίας της Λουκίας Ρικάκη. Ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου συμπράττει σε ένα κομμάτι στο πιάνο δημιουργώντας μια μοναδική στιγμή με την Ελένη Πέτα. 

Ελένη Πέτα "Κι αν φύγεις"

You tube video

Ελένη Πέτα "Άρωμα παράξενο"

You tube video


Αγορά του δίσκου online:


Γιάννης Μπαλίκος
"JOHN BALIKOS TRIO"

Γιάννης Μπαλίκος

Ο Γιάννης Μπαλίκος μετά την πολύχρονη ενασχόλησή του με τη σύνθεση κλασσικής και τζάζ μουσικής και θέλοντας να μοιραστεί με τους λάτρεις του είδους αγαπημένες του μουσικές δημιουργίες, έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του album με τίτλο "JOHN BALIKOS TRIO" με κομμάτια instrumental για τρία όργανα.

John Balikos Trio "Charm"

You tube video

Το "JOHN BALIKOS TRIO" είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης τριών σπουδαίων μουσικών, του Γιάννη Κυριμκιρίδη στο πιάνο, του Πέτρου Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο και του Γιάννη Αγγελόπουλου στα κρουστά. Με την εξαίρετη ερμηνεία τους ανέδειξαν τις συνθέσεις του Γιάννη Μπαλίκου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έδωσαν ένα μουσικό έργο υψηλής αισθητικής αξίας. Τα κομμάτια αποτελούν ατμοσφαιρικές μελωδίες επηρεασμένες από τη τζάζ, τη λάτιν και την κλασσική μουσική.

John Balikos Trio "Night Trip"

You tube video

Το cd είναι διαθέσιμο από το δισκοπωλείο Music Corner, Πανεπιστημίου 56 στην Αθήνα και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα cdbaby.com

Αγορά του δίσκου online:

Περισσότερα...


Βαγγέλης Καζαντζής
"Της γης το μυστικό" 

Βαγγέλης Καζαντζής

Εκεί που κρύβεται της γης το μυστικό. εκεί ανταμώνουν λίμνες, ποτάμια, βουνά, πεδιάδες, ωκεανοί. Ποιος ξέρει; Αντάμωμα, σαν κι αυτό που έγινε και σε αυτό εδώ το cd, με τον Βαγγέλη Καζαντζή να ντύνει με μουσική τους «κόσμους» που κρύβουν μέσα τους ο ίδιος και ο στιχουργός του δίσκου Γιώργος Γκώνιας. Δυο φίλοι από τη Λαμία και το Κυριάκι Βοιωτίας, που με τη σειρά τους κάλεσαν σε αυτό το συναπάντημα, πλέον και άλλους φίλους, τον Ψαραντώνη, τον Απόστολο Ρίζο, την Μαρίνα Δακανάλη, τους 20 μουσικούς καθώς και την Δήμητρα Ψυχογυιού που έδωσε εικόνα και χρώμα στα τραγούδια. 

Βαγγέλης Καζαντζής
"Της γης το μυστικό"

You tube video

Βαγγέλης Καζαντζής
"Ταξιδευτές"

You tube video

Βαγγέλης Καζαντζής
"Ριζιμιό"

You tube video

Βαγγέλης Καζαντζής
"Ριζιμιό live"

You tube video

Αντάμα και το «Ριζιμιό» με έναν «Ταξιδευτή»,στις «Ρωγμές στους Χάρτες», με μια «Ηλιαχτίδα» και τη «Στιγμή στο άπειρο», την «Μοναξιά» και «Το αύριο που χάνεται» μέσα στη «Νύχτα», που μοιάζει με «Μικρή αυταπάτη», μέσα στη «Φαντασία» που οργιάζει σαν αντικρίζει. «της γης το μυστικό».

Αγορά του δίσκου online:
© 2006-2020 Friends of music